Fali

Mae gorsaf reilffordd Fali yn gwasanaethu pentref y Fali ar Ynys Môn, gyda gwasanaethau rheolaidd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg ar hyd Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Ers i’r trên aros yn Llanfair PG, mae wedi teithio bron i hyd gyfan yr ynys, a dyma’r arhosfan olaf cyn iddi gyrraedd ei therfyn yng Nghaergybi.

Pan agorwyd hi ym 1849, roedd gan yr orsaf iard nwyddau bach ar gyfer da byw, a seidin ar gyfer y felin ŷd sydd gerllaw. Daeth gwelliannau pellach yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan gynnwys estyniad i adeiladau’r orsaf ac estyniadau i’r platfformau. Ym 1962, ychwanegwyd mwy o seidins i’r orsaf, i drosglwyddo gweddillion tanwydd niwclear o Orsaf Bŵer Niwclear Wylfa, sydd bellach wedi’i ddigomisiynu.

Fel llawer o orsafoedd bach yng Nghymru, dioddefodd Valley o doriadau Beeching yn y 1960au. Fodd bynnag, diolch i ymgyrchu brwdfrydig gan drigolion lleol, fe’i hail-agorwyd yn yr 1980au.

 

 

 

Conwy viewed from the RSPB reserve at Llandudno Junction