(Saesneg) Santes Dwynwen – Wales’ patron saint of love

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Gall y Flwyddyn Newydd fod yn amser diflas, ond yng Nghymru, mae nifer ohonom ni’n teimlo’n llawn cynhesrwydd wrth i...