(Saesneg) A visit to Seren Ffestiniog, successful applicants of our Community Grant Fund

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

(Saesneg) A celebration of Welsh Language for Ysgol Llanfairpwllgwyngyll | Dathliad o’r Iaith Gymraeg i Ysgol Llanfairpwllgwyngyll

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

(Saesneg) It’s the great outdoors for the children of Cylch Meithrin Parc y Bont

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Grŵp celfyddydau perfformio’n cyflwyno perfformiad cofiadwy diolch i gymorth ariannol gan y Bartneriaeth Rheilffordd Cymunedol a Trafnidiaeth Cymru

Cyflwynodd plant o’r grŵp celfyddydau perfformio, Maes-G ShowZone, bantomeim Nadolig hudolus yn neuadd eglwys Maesgeirchen, Bangor, diolch i gymorth ariannol...

Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol a Trafnidiaeth Cymru yn dyfarnu dros £10,000 o gymorth ariannol i sefydliadau cymunedol yng ngogledd Cymru

Ym mis Medi 2022, lansiodd Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Orllewin Cymru a Trafnidiaeth Cymru ail rownd...

(Saesneg) Bangor arts group survives after community funding

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.