Penmaenmawr

“I do not know of a more healthy place; a more satisfactory climate is not to be found to my knowledge in this country.”

Dyma eiriau’r Prif Weinidog William Gladstone ym 1896 wrth iddo ffarwelio â Phenmaenmawr – un o’i hoff gyrchfannau gwyliau, ar yr hyn a fyddai ei ymweliad olaf. Gallu’r rheilffordd i gludo ymwelwyr yn gyflym i Benmaenmawr oedd y ffactor allweddol ym mhenderfyniad Gladstone i ymweld mor aml. Cymerodd y daith ychydig dros ddwy awr ar y trên o’i gartref yn Sir y Fflint, neu bum awr o Lundain.

Yn debyg i lawer o orsafoedd eraill ar hyd arfordir gogledd Cymru, datblygwyd Penmaenmawr i ddenu twristiaid i’r ardal. Fel ei chymdogion, Llandudno a Bae Colwyn, enillodd enw da fel cyrchfan dymunol, gan gynnig teithiau cerdded golygfaol ac ymdrochi llesol. Mae adeilad trawiadol yr orsaf, gyda’i ganopi to llechi wedi goroesi hyd heddiw.

 

Conwy viewed from the RSPB reserve at Llandudno Junction