Dolgarrog

Mae arhosfan fechan fach Dolgarrog yn lle delfrydol i gychwyn taith gerdded ar draws yr afon ar yr hyn a oedd unwaith yn gyswllt rheilffordd â’r gweithfeydd alwminiwm.

Yn rhychwantu ehangder llydan afon Conwy mae’r bont yn mynd â chi i bentref Dolgarrog, y mae llechweddau coediog Coed Dolgarrog yn codi uwch ei ben ac i’r chwith ceir clogwyni trawiadol Clogwyn Mawr.

Yn uchel uwchlaw’r dyffryn mae safle trefgordd ganoloesol Adda a rhaeadrau ysblennydd yr Afon Ddu.