Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol yn ennill Achrediad

Mae Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Orllewin Cymru (Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy) wedi llwyddo i ennill achrediad...

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Orllewin Cymru, Adroddiad Blynyddol 2020/21

Bu nifer amrywiol o newidiadau sylweddol i Bartneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Wedi cyfnod llwyddiannus gyda’r...

Apêl i achub bywydau “un curiad ar y tro”

Mae apêl wedi cael ei lansio i dalu am osod diffibrilwyr achub bywyd mewn gorsafoedd rheilffordd yng ngogledd Cymru. Yn...

Seren Grace’s Amazing Machines yn ymuno â’r panel o feirniaid ar gyfer cystadleuaeth enwi trenau

Mae seren CBeebies, Grace Webb, a chyflwynydd poblogaidd S4C, Trystan Ellis-Morris, ymhlith y beirniaid ar gyfer cystadleuaeth newydd gyffrous sy’n...

Newyddion da i Landudno! Gorsaf drenau i ddod yn gartref newydd i bartneriaeth reilffordd a menter gymunedol arloesol

Mae gweledigaethau Trafnidiaeth i Gymru yn mynd rhagddynt! Mewn datblygiad cyffrous, mae’r cwmni trenau wedi cychwyn gwaith i ailfywiogi gorsaf...

Lansiwyd ymgynghoriad ar gynlluniau parcio a thrafnidiaeth cynaliadwy ar gyfer ardaloedd Yr Wyddfa ac Ogwen o Barc Cenedlaethol Eryri

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn ymgynghori ar ei strategaeth ddrafft i wella mynediad a chysylltedd yn ardaloedd Yr Wyddfa ac...

Cerddwch eich cinio Nadolig i ffwrdd gyda’r teithiau lleol a golygfaol hyn.

Mae’r Nadolig yn dymor i dreulio amser gydag anwyliaid, rhannu anrhegion a … bwyta gormod? Wel, wrth gwrs – ac...

(Saesneg) Light Up Purple Event 2020

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Uchafbwyntiau lein Dyffryn Conwy: O dan y chwyddwydr: Llanrwst 

Cyn i ni gyrraedd Llanrwst a’i chyfareddau, rhaid tynnu eich sylw un peth bach, fel na fyddwch chi’n drysu wrth...

Deg lle gwych i’w gweld ar eich stepen ddrws

Er mai Llandudno yw lle mae lein Dyffryn Conwy yn dod i ben, i lawer o ymwelwyr dyma lle mae’r...