Lansio partneriaeth ‘Trên, siarad, cerdded’ rhwng Trafnidiaeth Cymru a Ramblers Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru a Ramblers Cymru wedi lansio prosiect partneriaeth i gael mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i...

(Saesneg) Santes Dwynwen – Wales’ patron saint of love

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

(Saesneg) Cosy up in North Wales this Santes Dwynwen’s Day

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

(Saesneg) Community grant fund supports deaf community coffee mornings and drop-in clinics

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

(Saesneg) Cheap TfW rail tickets in the January Sale

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Grŵp celfyddydau perfformio’n cyflwyno perfformiad cofiadwy diolch i gymorth ariannol gan y Bartneriaeth Rheilffordd Cymunedol a Trafnidiaeth Cymru

Cyflwynodd plant o’r grŵp celfyddydau perfformio, Maes-G ShowZone, bantomeim Nadolig hudolus yn neuadd eglwys Maesgeirchen, Bangor, diolch i gymorth ariannol...

Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol a Trafnidiaeth Cymru yn dyfarnu dros £10,000 o gymorth ariannol i sefydliadau cymunedol yng ngogledd Cymru

Ym mis Medi 2022, lansiodd Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Orllewin Cymru a Trafnidiaeth Cymru ail rownd...