Rheilffordd Dyffryn Conwy

Chris Pearce, pennaeth gweithrediadau Network Rail ar gyfer Cymru a’r Gororau a Bethan Jelfs, cyfarwyddwr cyflenwi cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru:

 

“Mae’r Llinell Dyffryn Conwy ar gau oherwydd y stormydd diweddar a brofodd y wlad. Oherwydd y cyfnod hwn o dywydd eithafol, a’r difrod a’r amodau ar y safle, dim ond yr wythnos hon yr oedd yn bosibl cael mynediad i rai rhannau o’r llinell hon er mwyn deall maint llawn yr effaith.

 

Rydym yn gwbl ymrwymedig i ailagor y llinell cyn gynted â phosibl. Rydym yn deall pwysigrwydd Llinell Dyffryn Conwy a’r rôl hanfodol y mae’n ei chwarae yn y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu a’r economïau lleol y mae’n eu cefnogi.

 

“Er na allwn roi union ddyddiad pryd y bydd y llinell yn ailagor, credwn y bydd y gwaith y mae angen i ni ei wneud yn cymryd o leiaf wyth wythnos i’w gwblhau.

 

“Rydyn ni’n trefnu cludiant ffordd lle bynnag y bo modd ond, fel bob amser, rydyn ni’n annog pob teithiwr i wirio cyn iddyn nhw deithio.

 

“Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth am Llinell Dyffryn Conwy wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.”

 

 

 

Comments are closed.