50 oed neu’n hŷn? Teithiwch am £29 Ddwyfford

Tocynnau dwyffordd rhad i leoliadau poblogaidd. Arbedwch arian gyda Club 50. Gallwch arbed arian ar docynnau cyfnodau tawelach i leoliadau ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau a gwneud yn fawr o’ch amser hamdden.

Y cynnig teithio cyfnodau tawelach i bawb sy’n 50 oed a hŷn Mae Club 50 TrC yn docyn arbennig fydd ar gael i’w brynu rhwng 2 Medi hyd a 24 Tachwedd 2019. Does dim terfyn ar nifer y tocynnau Club 50 TrC y gallwch chi eu prynu, felly gallwch chi wneud beth sy’n bwysig i chi am lai o arian. Boed chi am ymweld â ffrindiau a theulu, cael penwythnos mewn dinas neu ymweld â’r arfordir hardd. Prynwch eich tocynnau Club 50.

Prynwch eich tocynnau Club 50 ar trctrenau.cymru, mewn swyddfeydd tocynnau neu ar ap TfW Rail cyn 24 Tachwedd 2019.

Comments are closed.