Difrod i Reilffordd Dyffryn Conwy ar ôl Storm Gareth

Mae storm Gareth wedi achosi difrod llifogydd sylweddol i’r rheilffordd a chyfarpar ar ochr y lein.

Er mwyn cadw teithwyr yn ddiogel, bydd y lein yn parhau ar gau nes i beirianwyr Network Rail gwblhau asesiadau manwl a chyflawni’r atgyweiriadau angenrheidiol.

Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy, Network Rail a Thrafnidiaeth Cymru yn cydweithio’n agos i gadw teithwyr yn symud a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt.   Mae gwasanaeth bws yn gweithredu o 18 Mawrth nes i’r rheilffordd ail-agor.   Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr a’r gymuned leol wrth i’r gwaith atgyweirio hanfodol gael ei gwblhau.

Dywedodd llefarydd Network Rail:  “Ymddiheurwn i deithwyr sydd wedi cael eu heffeithio ar ôl cau Lein Dyffryn Conwy. Mae hyn oherwydd llifogydd, sydd wedi achosi difrod sylweddol i’r rheilffordd a chyfarpar ar ochr y lein. Er mwyn cadw teithwyr yn ddiogel, bydd y lein yn parhau ar gau nes i’n peirianwyr gwblhau asesiadau manwl a chyflawni’r atgyweiriadau angenrheidiol.

 “Rydym yn gweithio’n agos gyda Thrafnidiaeth Cymru i gadw teithwyr yn symud yn ystod cyfnod cau’r lein, a bydd gwasanaeth bws yn gweithredu nes i’r lein ail-agor. Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr a’r gymuned leol wrth i’r gwaith atgyweirio hanfodol gael ei gwblhau.”

Dywedodd y Cynghorydd Philip C Evans, Cadeirydd Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy: “Mae’r tywydd garw wedi effeithio llawer o bobl yn y dyffryn ac mae’r rheilffordd wedi dioddef hefyd.  Yn amlwg, rhaid cyflawni gwaith mewn amryw o leoliadau i er mwyn i’r lein weithredu’n ddiogel unwaith eto. Gobeithiaf fod y ddarpariaeth o wasanaeth bws yn bodloni anghenion y teithwyr yn y cyfamser.”

Llun gan Central Garage, Llanrwst

Photo Credit: Central Garage, Llanrwst

Amserlen y Gwasanaeth Fysiau

Comments are closed.