Llecynnau Picnic Perffaith – ein 5 uchaf

Does dim rhaid i ddiwrnodau gwych allan efo’r teulu fod yn ddrud iawn. Does dim yn well na phacio picnic, mynd allan i’r awyr agored a gwneud y mwyaf o’r heulwen gynnes yn y gwanwyn a’r haf.

 

Beth bynnag yw eich dewis – wyau selsig yng nghefn gwlad neu wledda ar borc peis yn y tywod, mae gan Ogledd Cymru ddigonedd o leoedd hardd i chi fwynhau bwyta al-fresco.

 

Felly ewch i nôl eich blanced bicnic a pharatoi’r piccalili – dyma’n hoff fannau picnic perffaith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy (yn ogystal â rhai danteithion lleol blasus i’w hychwanegu at eich basged!).

 

Y Fach, Llandudno

Os ydy’r plant yn cael picnic efo chi, beth am fynd i Y Fach. Uwchben tref lan môr brysur Llandudno, mae’r parc a’r gerddi hardd yn llawn o welyau blodau gwanwyn hardd, a cherfluniau hudolus o gymeriadau Alys yng Ngwlad Hud. Beth am gymryd trip ar gar cebl Y Gogarth cyn setlo i lawr i gael picnic a mwynhau’r golygfeydd anhygoel dros Fae Llandudno? Bydd y rhai bach wrth eu boddau!

 

Penmorfa, Llandudno

Er mai Traeth Y Gogledd Llandudno sy’n cael y rhan fwyaf o sylw, mae Penmorfa yn arbennig iawn hefyd ac yn aml yn llawer tawelach. Golygfeydd panoramig anhygoel, twyni, a thraeth hir, tawel? Maen nhw i gyd yma! Mae’n ddewis gwych am bicnic tawel gyda golygfeydd o’r môr. Ein hawgrym gwych? Dewch am bicnic yn hwyrach yn y dydd er mwyn ei fwynhau wrth wylio’r haul yn machlud.

 

Cipiwch i’r Ham Bone Deli ar Lloyd Street yng nghanol y dref cyn i chi fynd i Y Fan neu Benmorfa er mwyn prynu peis cartref, cig oer, brechdanau a llwyth o fwyd fydd yn mynd gyda’ch picnic!

 

Gardd Bodnant, Glan Conwy

 

Does dim llecyn gwell am bicnic na Gardd Bodnant! Gyda bron 80 acer o erddi hardd i’w darganfod, mae digonedd o le i daenu’ch blanced a mwynhau’ch picnic. Maent eisoes wedi pigo pedwar llecyn perffaith am bicnic i chi ar eu blog, ond ein ffefryn ni yw cae’r Hen Barc, sy’n llawn blodau gwyllt a gloÿnnod byw – paradwys lwyr.

 

Does dim yn well na jin a thonic yn yr haul, felly beth am dretio’ch hun i botel o’r Foragers Gin lleol? Credwch ni, mae’n anhygoel.

 

Llanrwst, Parc Gwydir

Mae’r parc glaswelltog coediog hwn yn Nyffryn Conwy ar lannau’r Afon Conwy yn lle gwych i setlo lawr am bicnic. Yn ystod misoedd yr haf, gall yr afon ei hun fod yn wych i blant fynd i badlo dan oruchwyliaeth, ond byddwch yn ymwybodol y gall yr afon fod yn uchel weithiau. O’r fan honno, gallwch fynd am dro ar draws y bont enwog o’r G17 a gynlluniwyd gan Inigo Jones er mwyn crwydro o amgylch tref farchnad hynafol Llanrwst.

 

Wedi anghofio’ch picnic? Gallwch alw yn Blas ar Fwyd – yn y ganolfan fwyd Gymreig hon gallwch ddod o hyd i bopeth yr ydych chi ei angen am bicnic.

 

Cae Llan, Betws y Coed

Mae’r cae agored hyfryd yma yng nghanol un o leoliadau twristiaid enwocaf Dyffryn Conwy, Betws y Coed. Dadbaciwch eich picnic ac ewch am dro. Gallwch weld coedwig hardd Gwydir – un rhan yn unig o Barc Cenedlaethol Eryri sy’n 800 milltir sgwâr. O’r cae, dim ond taith fer ar droed ydy hi at yr Afon Conwy, gyda llwybrau troed i’w cerdded i fwynhau’r golygfeydd. Mae Betws y Coed yn enwog am ei siopau gwerth nwyddau awyr agored, ei chaffis, ac am fod yn arbennig o hardd – gallech yn hawdd dreulio diwrnod yma.

 

Cyn setlo i gael eich picnic, ewch heibio Cwmni Cacen Gri er mwyn prynu rhai blasus i’w bwyta i bwdin!

Comments are closed.