Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru 

Mae Gogledd Cymru yn cael ei edmygu am lwyth o bethau – o’n copa 3,560 troedfedd, golygfa anhygoel Eryri a thraethau ein harfordir, i’n cyrchfannau glan môr godidog a chestyll arfordir canoloesol.

Mae’n wir, rydym yn falch o ddathlu’r môr, ein hanes a’n mynyddoedd.   Wedi’r cyfan, maent yn helpu i ddenu miloedd o ymwelwyr o amgylch y byd bob blwyddyn. Ond mae yna un agwedd o Ogledd Cymru sy’n haeddu mwy o ganmoliaeth – ein trysor cuddiedig o erddi o’r radd flaenaf.

Dyna pam bod Gŵyl Gerddi Gogledd Cymru yn ôl am y drydedd flwyddyn y gwanwyn hwn. Cynhelir dros chwe diwrnod godidog – o ddydd Sadwrn 2 Mehefin i ddydd Sul 17 Mehefin – bydd ein casgliad gwych o erddi yn trawsnewid i ŵyl o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Planhigion o bedwar cornel

Mae’n gyfle i ddangos yr amrywiaeth anhygoel o erddi trawiadol a hanesyddol yn y rhanbarth.   Mae rhai o’n gerddi bron yn gronfa o rywogaethau planhigion egsotig. Cymerwch Gerddi Bodnant, er enghraifft.

Teithiodd yr heliwr planhigion Ernest Wilson i Tsieina a daeth â magnolias egsotig, rhododendrons gydag amryw o rywogaethau newydd, a llenwodd y gerddi gyda nhw.

A diolch i’n hinsawdd Gorllewinol, roedd y planhigion yn ffynnu.   Mae’r rhewogydd yn fwyn a’r sychder yn brin, heb son am y cynhesrwydd a lleithder Llif y Gwlff, sy’n fantais enfawr i’r rhywogaethau planhigion hyn.  Mae nifer o’n gerddi yn cynnwys planhigion sydd prin i’w gweld yn unman arall ym Mhrydain, gyda phlanhigion o wledydd mor bell i ffwrdd â Tsile, Seland Newydd a Japan.

Mae’n wir, mae ein gerddi yn gartref i blanhigion o bob cornel o’r byd.   “Nawr gallwch archwilio’r byd heb adael Cymru”, meddai siaradwr o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, “a gasglwyd gan helwyr planhigion dewr mor bell yn ôl â 300 mlynedd yn ôl, mae bywyd planhigion gerddi Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn dyst i’r weledigaeth a’r ymroddiad a rannwyd gan genedlaethau o berchnogion a gerddi.”

Gŵyl grym blodau

Mae rhai o erddi mwyaf hardd y DU yng Ngogledd Cymru, llawer ohonynt yn agored drwy’r flwyddyn, ond y gwanwyn heb amheuaeth yw un o’r adegau gorau o’r flwyddyn i ymweld.   Mae’r dyddiadau yn cydfynd ag arddangosfa blodeuo hudol diwedd y gwanwyn, gan gynnwys ceirios sy’n blodeuo, asaleas, magnolias, tiwlipau a rhododendrons.

Ac mae’r ŵyl, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a threfnir gan Twristiaeth Gogledd Cymru, yn cynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau. Gallwch ddisgwyl popeth yn y cefndir, teithiau tywysedig gyda pherchnogion gardd a phrif arddwyr, picnig a gweithdai yn yr ardd, i gystadleuaeth ffotograffiaeth, gwylio gwiwer, perfformiadau cerddorol a llawer mwy.

Bydd dros 20 gardd yn cymryd rhan yn y digwyddiad, o Ynys Môn, Conwy a Gwynedd, yr holl ffordd draw i Sir Ddinbych a Wrecsam.

Mae Peter Gibbs, oedd yn ddyn tywydd ar deledu cenedlaethol y BBC hyd at y llynedd, yn dweud y bydd y digwyddiad hefyd yn dangos goleuni ar rai o berlau cudd y byd garddio ym Mhrydain.   Dywedodd: “Nid yw llawer o bobl, gan gynnwys garddwyr, yn sylweddoli faint o erddi gwahanol sydd yng Ngogledd Cymru.

“Heblaw rhai mawr adnabyddus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae yna hefyd lawer o erddi bach gwych a heb y math yma o ŵyl ni fyddent yn cael eu gweld gan y math o bobl fyddai wirioneddol yn eu mwynhau.”

Felly, dewch draw i Ŵyl Gerddi Gogledd Cymru 2018 – ein hud o erddi gwanwyn godidog? Welwn ni chi yno!! I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y digwyddiad.

Comments are closed.