Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, amser i Reilffordd Dyffryn Conwy ddathlu ymrwymiad a gwaith caled ein mabwysiadwyr gorsafoedd.

Mae Mabwysiadwyr Gorsafoedd yn chwarae rôl bwysig yn ein cymuned rheilffordd lle mae pobl leol yn ein helpu ni trwy gadw llygad ar orsafoedd rheilffordd heb staff, gan adrodd am unrhyw sbwriel, graffiti neu faterion goleuadau. Mae’r gorsafoedd yn cael eu cadw’n lân a dymunol ac maent yn gofalu am flodau yn y Gorsafoedd neu yn y Gerddi.

Mae gennym nifer o esiamplau gwych lle mae gwirfoddolwyr yn cynnal a chadw’r gerddi i safon uchel iawn gyda nifer yn cynnwys Dolwyddelan, Tal y Cafn a Llandudno yn cael eu cydnabod trwy ennill gwobrau cenedlaethol.

Diolch i holl Fabwysiadwyr Gorsafoedd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Comments are closed.