Cyhoeddi KeolisAmey fel cwmni trenau newydd Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi mai cwmni KeolisAmey sydd wedi cael y cytundeb i redeg gwasanaethau trenau Cymru.

Wedi i un cwmni dynnu nôl o’r broses dendro ers iddo gychwyn, dau gwmni oedd yn y ras am y cytundeb i olynu Trenau Arriva Cymru, sydd wedi bod yn gyfrifol am wasanaethau Cymru a’r Gororau ers 15 mlynedd.

Bydd y cytundeb newydd yn dod i rym yn Hydref 2018, ac fe fydd hefyd yn golygu bod y cwmni’n gyfrifol am Fetro De Cymru.

Y cwmni arall yn y ras oedd MTR o Hong Kong.

Mae KeolisAmey yn gyfuniad o ddau gwmni. Mae Keolis yn gwmni o Ffrainc, a dyma’r cwmni preifat mwyaf i redeg gwasanaethau trenau cyhoeddus yno, ond mae tri chwarter y cwmni yn berchen i SNCF – rheilffordd y wladwriaeth yn Ffrainc.

Er mai cwmni Prydeinig oedd Amey yn wreiddiol, fe gafon nhw’u prynu gan gwmni Ferrovial o Sbaen 15 mlynedd yn ôl. Maen nhw’n un o brif gyfranddalwyr maes awyr Heathrow.

Comments are closed.