Awydd diod? Cymerwch gip ar rai o’r microfragdai gorau yn sir Conwy 

Mae microfragdai a’u diodydd blasus yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Lwc dda bod sir Conwy yn meddu ar griw o entrepreneuriaid sy’n ymroi popeth i greu’r peint perffaith o furum ewynnog felly. Wedi’u cynnwys ar ein rhestr o gwrw crefft mae cwrw golau, euraidd, tywyll a rwbi. Maent yn cyd-fynd yn wych gyda phowlen o gawl Cymreig neu baced o greision porc.

Felly, ymunwch â ni ar drywydd rhithiol cwrw iawn o Landudno i lawr drwy’r Dyffryn ar reilffordd Dyffryn Conwy.

Cyn teithio- mae dewis helaeth o gwrw lleol yn TAPPS 

Mae TAPPS yn dafarn micro newydd ar Stryd Madog, rhyw gan lath o orsaf trenau Llandudno i gyfeiriad y Gogarth. Mae’r dafarn hon yn un traddodiadol iawn ac yn llawn diodydd Cymreig blasus. Os yw cwrw iawn yn cael ei gynhyrchu yng Ngogledd Cymru, bydd TAPPS yn ei weini.

Dewch o hyd i’ch ffefrynnau o’r gasgen a llawer mwy o boteli gydag enwau campus megis ‘Freak Chick’ (a ddisgrifiwyd fel ffrwydrad o frag coch), ‘Mwsh’ (cwrw golau o’r math Kolsch) a ‘Welsh Pride’ (chwerw). Un nad yw’n yfed cwrw? Peidiwch â phoeni, maent yn gweini Prosecco o’r gasgen ac amrywiaeth gwych o wirodydd lleol hefyd!

Cewch brofi cwrw Wild Horse Brewery o’r gasgen yma hefyd. Mae ‘Wild Horse’ yn newydd ddyfodiad ond wedi llwyddo i gael adolygiadau brwd yn barod. Dewiswch o blith yr ‘IPA Red Rye’ hydrefol/gaeafol, ‘Buckskin Blonde’, ‘Palomino’ golau, neu ‘Dark Bay Porter’. Yn yr haf, ewch am ‘Dry Hopped American Wheat’ sy’n gwrw gwenith gyda gwahaniaeth…

Os oes awydd ymweld â’r bragdy, ewch i Builder Street yn Llandudno. Mae Wild Horse yn agos iawn at Fragdy’r Gogarth, y byddwn yn ei gyflwyno yn ein safle gorsaf nesaf!

Tyrd ‘mlaen, mae’n rhaid gadael TAPPS. Mae’r trên ar fin gadael Llandudno!

Pawb arni – ar gyfer Mŵs Piws yng Nghonwy 

Adnewyddwyd tafarn yr Albion yng Nghonwy o fewn waliau’r castell – ac i fynd yno o linell Dyffryn Conwy gallwch ddod i ffwrdd yn Neganwy, cerdded drwy ddatblygiad Cei Deganwy ar hyd y morglawdd, dros yr Afon Conwy ac i mewn i’r dref (os ydych chi’n teimlo’n ddiog, ewch i Gyffordd Cyffordd Llandudno a chroesi’r bont).

Ar ôl bod am dro byddwch chi’n barod am y dewis o gwrw o microfragdai sydd ar werth yma! Mae’r Albion yn fenter microfragdy ar y cyd, yn berchen ar ac yn cael ei redeg gan Mŵs Piws sydd wedi’i leoli ym Mhorthmadog a Chonwy, Y Gogarth (Llandudno) a Bragdy Nant (Llanrwst).

Mae Mŵs Piws yn 12 mlwydd oed ac yn cynhyrchu nwyddau craidd o bedwar cwrw yn ogystal â rhai tymhorol arbennig, dull cyffredin o weithredu ymysg microfragdai. Mae’r cwrw craidd yn cynnwys ‘Ochr Dywyll y Mŵs’, cwrw chwerw euraidd ‘Glaslyn’, cwrw chwerw sesiwn ‘Madog’ a chwrw golau ‘Eryri’. Dewch o hyd i ragor ar wefan Mŵs Piws.

Y Gogarth – drwy Ddyffryn Conwy 

Yn ôl ar y trên, a dim ond tafliad carreg i Dal-y-cafn a thafarn-bwyty o’r un enw. Ar ôl cael ei adnewyddu’n ddiweddar, a derbyn perchnogion newydd, yma cewch ddod o hyd i gynnyrch mwyaf poblogaidd Bragdy’r Gogarth.

Dechreuodd y microfragdy ar adeilad fferm ar y bryniau uwchben Glan Conwy, cyn symud i safle mwy ar Builder Street yn Llandudno, tu ôl i’r orsaf rheilffordd.

Mae sawl tafarn yn yr ardal hon yn gweini cwrw’r Gogarth. Felly, beth ydyn nhw? Mae’r cynnyrch craidd yn cynnwys Cwrw Crefft Golau ‘Eryri’, un o’r gwerthwyr mwyaf poblogaidd, ond bydd gan selogion cwrw feddwl mawr o chwerw’r ‘Gogarth’, y cwrw tywyll ‘Merlyn’ a’r cwrw tywyll ‘Welsh Black’. Mae ‘Celtica’ hefyd yn gwrw golau llawn blas.

Os ydych chi’n dymuno prynu poteli, ewch draw i’r bragdy yn Llandudno (ffoniwch cyn mynd). Mewn gwirionedd, mae warws y Gogarth wedi cael ei drawsnewid i far lolfa ffynclyd, byw, o’r enw 3rdSpace, sy’n gweini bwyd stryd, cynnal digwyddiadau byw, a digon o gwrw crefft da wrth gwrs. Gwiriwch y wefan http://3rdspace.wales/upcoming-events/ ar gyfer oriau agor (a manylion cyswllt ar gyfer y bragdy ei hun.)

Ewch i ffwrdd yn Llanrwst ar gyfer y Nant 

Sefydlwyd Bragdy Nant ym mis Hydref 2007 gan bartneriaeth o unigolion oedd yn caru cwrw yn Llanrwst. Mae Nant wedi cynhyrchu cwrw crefft arbennig ac maent i gyd yn dwyn enwau Cymraeg. Mae ‘Mwnci Nel’ yn gwrw tywyll arbennig, wedi’i argymell gan y Telegraph hyd yn oed.

Mae’n rhaid i’ rheiny sy’n hoff o chwerw flasu ‘Cwrw Coryn’, ac mae hyn yn bosib mewn dau o dafarnau Llanrwst – Gwesty’r Eagles (ger y bont hanesyddol) a Pen-y-Bryn ar y sgwâr. Mae gan wefan Bragdy Nant  fwy o wybodaeth.

Cwrw Conwy a Betws – diwedd y daith…am nawr 

Mae Betws-y-Coed yn un o ardaloedd twristaidd mwyaf poblogaidd Eryri, a diolch i’r tafarnau, maent yn parhau i hybu a gwerthu bwydydd Cymreig blasus a chwrw crefft lleol. Mae’r Stables, rhan o Westy’r Royal Oak, yn ganolbwynt ar gyfer darparu lluniaeth i ymwelwyr. Newyddion da, felly, oherwydd cewch ddod o hyd i gwrw Bragdy Conwy o’r gasgen yma.

Mae Bragdy Conwy yn cynhyrchu amrywiaeth o gwrw gwerth chweil yn cynnwys cwrw golau ‘Beachcomber’, chwerw ‘Welsh Pride’ gyda’i liw copr, cwrw tywyll ‘Rampart’ gyda’i flas brag, cwrw ‘Honey Fayre’ gyda’i liw gloyw, a’r cwrw euraidd gyda blas hopys, ‘Colgwyn Gold’. Mae’r Stables yn lle prysur ond yn falch iawn o hysbysu cwrw o fragdai lleol ar bwys yr holl gwrw traddodiadol, masgynyrchedig.

Felly, pan rydych wedi darfod yn Betws, efallai ei fod yn hen bryd dychwelyd i Landudno – neu pam na ewch chi yn eich blaenau i Ddolwyddelan a Blaenau Ffestiniog? Mae mwy o dafarnau yn cynnig cwrw lleol yn aros…

Comments are closed.