Nadolig Llawen

Dim ots faint yw eich oed, mae’r Nadolig yn adeg arbennig iawn: codi ar doriad gwawr a rhuthro’n llawn cyffro drwy’r tŷ i ddeffro pawb arall; gwylio’r plant yn rhwygo’r papur yn eiddgar oddi ar un anrheg ar ôl y llall; bwyta gormod o lawer o’r danteithion blasus, a dal ati i fwyta er eich bod yn llawn fel wy! Methu symud wedyn ac eistedd yn sipian gwin o flaen y tân, yn fodlon yng nghwmni teulu a ffrindiau da. Mae cyfnod yr Ŵyl yn arbennig, amser i fwynhau ac i fod yn llawen, ac i roi mwy nag anrhegion. Dim ots os ydych yn 8 neu’n 80, mae’n gyfnod rhyfeddol o’r flwyddyn.

Oddi wrth pawb yma yn Rheilffordd Dyffryn Conwy, diolch am flwyddyn wych a dyma lond trên o ddymuniadau gorau am Nadolig hapus a hudolus!

Comments are closed.