4 o’n hoff olygfeydd gaeafol o’r trên

Mae Dyffryn Conwy yn lle hardd beth bynnag y tymor, ond mae ‘na rywbeth arbennig iawn amdano yn y gaeaf; gydag eira ar y bryniau, y dail yn garped hardd ar y ddaear, ac adlewyrchiad yr haul ar yr afon.

I weld lliwiau’r dyffryn ar eu gorau, beth am fynd am dro ar Reilffordd Dyffryn Conwy yn y gaeaf? Mi fyddwch chi wedi gwirioni ar bob cam o’r daith, a chofiwch gadw’ch llygaid ar agor am ein hoff olygfeydd hydrefol.

 

Castell Conwy

Beth am gychwyn yn y cychwyn? Wrth i’r trên deithio o Landudno i Gyffordd Llandudno a heibio i Ddeganwy, ni ellwch chi fethu’r olygfa ysblennydd o’r castell a’r dref furiog ar y dde (os ydych chi’n wynebu ymlaen). Wedi ei amgylchynu gan fryniau tonnog a choetiroedd hydrefol, mae’r castell wedi ei fframio’n berffaith gan liwiau tanbaid, sydd wedi eu hadlewyrchu yn nyfroedd aber afon Conwy.

Photo Credit: Ian Lennon

 

Betws-y-coed

Photo Credit: John Walmsley

 

Mwynhewch y daith a sylwch ar olygfeydd hardd o Ddyffryn Conwy, gyda’r olygfa ysblennydd nesaf i’w gweld wrth i chi ddynesu at Fetws-y-coed. Mae pentref hardd Betws-y-coed yn fan godidog yn y gaeaf; gyda mynyddoedd serth, coedwigoedd pîn gwyrdd a choetiroedd collddail lliwgar.

Pan gyrhaeddwch chi orsaf ‘cerdyn post’ a chartrefol Betws-y-coed mi fydd arnoch chi’n sicr eisiau eistedd o flaen tanllwyth o dân efo mwg o siocled poeth.

Photo Credit: John Walmsley

Dyffryn Lledr

Gan adael ysblander alpaidd Dyffryn Conwy y tu ôl i chi, mi fyddwch chi wedyn yn camu i fyd Dyffryn Lledr, cam olaf y daith a chymysgedd hardd o rostiroedd, mynyddoedd a choedwigoedd. Wrth fynd heibio i Orsaf Dolwyddelan, cofiwch edrych i’r dde allan o’r ffenestri (os ydych chi’n wynebu ymlaen) a mwynhau’r olygfa o fynydd urddasol Moel Siabod a’r rhostir llwytgoch sy’n llifo i lawr tuag at Gastell Dolwyddelan.

Blaenau Ffestiniog

Ond mae yna olygfa hollol wahanol yn aros amdanoch chi ar ddiwedd eich taith. Wrth ddod allan o’r twnnel dwy filltir o hyd drwy Foel Dyrnogydd fe welwch chi chwareli llechi hynod Blaenau Ffestiniog. Mae’r golygfeydd lliwgar a godidog y tu cefn i chi bellach, ac rydych chi rŵan mewn tirlun diwydiannol; gyda llinellau siarp, ymylon danheddog a golygfa unlliw. Mae’n olygfa lom, ond mae yma harddwch syfrdanol!

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau ein golygfeydd gaeafol, a chofiwch roi gwybod i ni am eich hoff olygfa dymhorol chi ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy. Dewch o hyd i ni ar Facebook a Twitter.

Comments are closed.