Yn galw ar ffotograffwyr amatur!

Oes gennych chi unrhyw ffotograffau o Reilffordd Dyffryn Conwy a’r golygfeydd hyfryd o’r rheilffordd a fyddech yn fodlon rhannu â ni? Bydd y ffotograffau yn cael eu defnyddio ar gyfer deunydd marchnata ar gyfryngau cymdeithasol a thaflenni wedi’u hargraffu.

Cysylltwch â mi os ydych yn fodlon gwneud hyn: Melanie.lawton@conwy.gov.uk

 

 

Comments are closed.