Digwyddiadau’r Nadolig yng Ngogledd Cymru 2017

Nawr bod Calan Gaeaf wedi bod, mae’r coed wedi diosg eu dail ac mae’r rhew cyntaf wedi cyffwrdd y ddaear yng Ngogledd Cymru. Mae’n amser dechrau meddwl am ddigwyddiad mawr nesaf y calendr – y Nadolig!

Mae’r Nadolig yn amser gwirioneddol hudolus yng Ngogledd Cymru gyda digon o bethau i’w gweld ac i’w gwneud. Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy mewn lleoliad perffaith i’ch cludo i ac o lawer o’r digwyddiadau hyn, gan roi cyfle i chi eistedd yn ôl ac ymlacio ar eich taith, a mwynhau gwydraid bach o sieri neu siocled poeth neu ddau sydd ag ychydig o gic!

Felly, dyma i chi rai o’r digwyddiadau a’r ffeiriau Nadoligaidd gorau sy’n digwydd yn yr ardal ym mis Tachwedd a Rhagfyr.

 

Teithiau Cerdded Gaeafol Ceudyllau Llechwedd, Blaenau Ffestiniog – amrywiol ddyddiadau o fis Tachwedd.

Mae’r trên tanddaearol yn Llechwedd wedi bod yn rhedeg ers yr 1970au os mae angen ychydig o ofal arno felly y gaeaf hwn mae’n mynd i Gofentri i gael ei adfywio.

 

Felly yn lle hynny mae’r Ceudyllau wedi lansio taith gerdded aeafol taith gerdded aeafol newydd sbon ar gyfer unrhyw un sy’n hŷn nag 11 oed (mae tipyn o gerdded ac ychydig o risiau) a fydd yn mynd â chi yn ôl i’r 1840au i ddilyn ôl traed y chwarelwyr.

Ffair Nadolig Llandudno, Llandudno 16 – 19 Tachwedd

Os nad yw Ffair Nadolig Llandudno yn gwneud i chi deimlo’n Nadoligaidd, yna mae yna broblem! Ymwelwch â ‘Brenhines Cyrchfannau Cymru’ rhwng 16 – 19 Tachwedd er mwyn gweld mwy na 130 o stondinau yn gwerthu bwyd a diod wedi ei gynhyrchu yn lleol, crefftau ac anrhegion unigryw.

Mae pob math o hwyl ac adloniant Dickensaidd ar hyd canol y dref, a pheidiwch ag anghofio mynd i’r groto i weld Siôn Corn!

Gweithdy Corachod Gardd Bodnant, Tal-y-Cafn – amrywiol ddyddiadau Tachwedd a Rhagfyr

Mae’r digwyddiad hwn sydd am ddim yn rhedeg o 25 Tachwedd yng Ngardd Bodnant yn Nyffryn Conwy. Ewch am dro drwy’r gerddi gaeafol at y Felin Binnau er mwyn helpu’r corachod wneud crefftau Nadoligaidd y gallwch fynd a nhw adref gyda chi. Gall oedolion fwynhau diod cynnes o amgylch y tân tra bydd y plant yn brysur! Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol.

Parêd Nadolig Llandudno, Llandudno 2 Rhagfyr

Ewch yn ôl i Landudno ar 2 Rhagfyr er mwyn gweld adloniant o 3pm y tu allan i Neuadd y Dref, yna dilynwch y Parêd Nadolig sy’n cynnwys Siôn Corn o Orsaf Drenau Llandudno o amgylch y dref o 4pm.

Nadolig Betws-y-Coed, Betws-y-Coed – 2-3 Rhagfyr

Am ddau ddiwrnod ym mis Rhagfyr caiff Betws ei drawsnewid i ŵyl aeafol ar gyfer Gŵyl Y   Gaeaf flynyddol y pentref Mae’n gyfle gwych i fynd ar y trên i wneud ychydig o siopa Nadolig; mae siopau hyfryd yn gwerthu eitemau unigryw fel anrhegion arbennig.

Bydd tân gwyllt, drama’r geni, llawer o stondinau crefft, ac ymweliad gan Siôn Corn ei hun!

Gŵyl Aeaf Conwy, Conwy – 9 Rhagfyr

Bydd angen i chi neidio oddi ar y trên yng Nghyffordd Llandudno a cherdded dros bont y ffordd ond mae’r golygfeydd yn anhygoel yn siŵr o’ch rhoi mewn hwyl ganoloesol

Ewch am dro o gwmpas y dref, gwnewch ychydig o siopa Nadolig, gwyliwch adloniant stryd fydd yn cynnwys cerddorion, corau, dawnswyr morys, ac ymladdwyr cleddyfau. Am 5.45 ymunwch â phrosesiwn ffaglau o amgylch Conwy yng nghwmni marchogion, morynion a chellweiriwyr.

Trenau Siôn Corn, Rheilffordd Ffestiniog, Porthmadog – amrywiol ddyddiadau ym mis Rhagfyr

Ar benwythnosau o 9 Rhagfyr ymlaen, ewch ar y rheilffordd gul o’r Blaenau i Borthmadog ac ar y drên Siôn Corn i Feddgelert ac yn ôl gyda Siôn Corn a’i gorachod. Mae’n hwyl i blant ac oedolion!

Bydd Siôn Corn a’i helpwyr bach yn rhannu anrhegion ar y trên, ac ar ôl cyrraedd mae cyfle i dynnu lluniau, cael gwydraid o sieri a mins pei.

Llwybr Nadolig RSPB Conwy, Conwy – amrywiol ddyddiadau ym mis Rhagfyr

O na! Mae Siôn Corn wedi colli ei siwt goch sbâr! Talwch 31 am daflen Llwybr Nadolig ac ewch i chwilio am ei ddillad drwy’r warchodfa natur. Mae gwobr i bawb sy’n cwblhau’r llwybr ac yn helpu Siôn Corn i arbed y Nadolig. Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol.

Comments are closed.