Ein Hoff Dafarndai gyda Thanau Clyd

Gyda’r tymheredd yn gostwng a’r nosweithiau hir, tywyll yn ymestyn, does dim llawer gwell na thafarn glyd gyda thân agored ar ôl diwrnod prysur yn gweld yr atyniadau. Gwisgwch eich cotiau a’ch sgarffiau, a threuliwch y dydd yn crwydro Dyffryn Conwy yn ei harddwch hydrefol, ac yna cynhesu gyda pheint cyflym neu bryd hyfryd o fwyd yn un o’r tafarndai cartrefol hyn.

Lledr Valley in Autumn

Lledr Valley in Autumn

  1. Tal y Cafn – arosfan yr orsaf, Tal y Cafn

Yn union gerllaw’r orsaf rheilffordd, mae tafarn wedi bod gerllaw’r groesfan strategol hon ger yr afon ers dros 200 mlynedd, er bod y dafarn drwsiadus sydd yma heddiw yn hollol wahanol i’r tafarndai a fu ers talwm. Mae’r tân mawr dwy ochrog yn ganolbwynt trawiadol ac ymarferol – mae’n galluogi ymwelwyr i fwynhau cynhesrwydd y fflamau!

Mae gan y dafarn hon enw da am fwyd rhagorol a dewis ardderchog o gwrw a gwirodydd, gyda llawer ohonynt o fragdai a distylltai crefft. Cofiwch: dangoswch eich tocyn trên i dderbyn gostyngiad o 10% oddi ar eich bil bwyd!

  1. King’s Head – arosfan yr orsaf, Llandudno

Y dafarn hynaf yn Llandudno, mae’r King’s Head yn ymfalchïo mewn bod yn dafarn draddodiadol gydag awyrgylch cynnes a chyfeillgar. Mae’r tân agored enfawr yn y prif far yn ychwanegu at yr awyrgylch ac mae’n lleoliad lle bydd llawer o ganu ar nosweithiau oer!

Gyda detholiad eang o gwrw casgen a bwydlen helaeth yn defnyddio goreuon y cynnyrch lleol, mae’n lle gwych i ymweld i gael bwyd neu hanner bach sydyn. Ar droed y Gogarth, yn union ger yr orsaf dramiau, y King’s Head yw’r lleoliad perffaith ar ôl diwrnod yng nghyrchfan Llandudno.

 

The Oldest Pub in Llandudno, a traditional family pub serving homemade food, real ales and real log fire

The Oldest Pub in Llandudno, a traditional family pub serving homemade food, real ales and real log fire

  1. Ty Gwyn – arosfan yr orsaf, Betws-y-coed

Tafarn hanesyddol arall yw’r Tŷ Gwyn ac mae wedi’i leoli ychydig y tu allan i Fetws-y-coed, ychydig funudau ar droed o’r orsaf drenau. Yn dyddio yn ôl i’r ail ganrif ar bymtheg, mae’r lle tân agored gwreiddiol dal yma (ac yn gweithio, wrth gwrs), yn ogystal â nenfydau isel a thrawstiau to – gwyliwch eich pen!

Mae llawer o’r cynnyrch yn cael ei dyfu ar y safle gan y landlord, ac mae cynhwysion eraill, gan gynnwys cig a chynnyrch llaeth, yn cael eu caffael o radiws 12 milltir i’r dafarn. Mae cynnyrch tymhorol, fel cnau a mwyar yn cael eu casglu gerllaw fel eu bod yn ffres. Yn y Tŷ Gwyn, pan mae’r fwydlen yn dweud bod rhywbeth yn lleol, mae’n golygu hynny.

  1. Y Gwydyr – arosfan yr orsaf, Dolwyddelan

Mae’r Gwydyr yn dafarn wledig ym mhentref hardd Dolwyddelan yng nghanol Dyffryn Lledr. Gadewch i’ch ci orffwys o flaen y tân agored (oes, mae croeso i gŵn), mwynhau diod neu ddau, dod i adnabod y trigolion lleol, a mwynhau pryd o fwyd cartref.

Os ydych ond wedi mentro mor bell â Chastell Dolwyddelan neu os ydych wedi bod yn cerdded y mynyddoedd drwy’r dydd, Y Gwydyr yw’r dafarn berffaith i dynnu eich bŵts a chynhesu eich traed!

Delweddau gan: Lledr Vally, © hawlfraint y Goron (2013) Croeso Cymru, cedwir bob hawl.

 

Comments are closed.