Gwobrau Cymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol 2017

Yn ystod 13eg Gwobrau Cenedlaethol Rheilffyrdd Cymunedol, a fynychwyd gan 430 o bartneriaethau, grwpiau, arweinwyr diwydiant a chynrychiolwyr o’r llywodraeth, rhoddwyd sylw i ystod o brosiectau, digwyddiadau a chynlluniau rheilffordd gymunedol arloesol a thrawiadol.

Photo Credit; ACoRP

 

Wedi eu trefnu gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol, cynhaliwyd y gwobrau eleni gan Drenau Dwyrain Canolbarth Lloegr yn ystod cinio mawreddog yn The Roundhouse, Derby, ar 5 Hydref. Mae’r digwyddiad yn mynd o nerth i nerth pob blwyddyn, ac eleni derbyniwyd 201 o enwebiadau.

Mae’r Roundhouse yn Derby yn adeilad rhestredig gradd II. Bellach yn gampws coleg, mae eu prosbectws yn disgrifio’r adeilad fel hen siediau a storfeydd injans, lle dyluniwyd ac adeiladwyd miloedd o drenau a cherbydau rhwng 1839 a’r 1960au. Mae’r adeilad wedi ei ailwampio’n llwyr a bellach yn amgylchedd dysgu ar gyfer myfyrwyr Coleg Derby (www.derby-college.ac.uk). Canolbwynt y coleg yw’r tŷ crwn ei hun, un o enghreifftiau hynaf o bensaernïaeth rheilffyrdd Oes Fictoria. Wedi ei godi yn 1839 fel sied ar gyfer injans stêm, mae’r gofod crwn bellach yn fan cyfarfod, caffi a lleoliad adloniant bywiog.

Photo Credit: ACoRP

Eleni cyrhaeddodd Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy restr fer 4 o wobrau.

 1. Cynnwys Pobl Ifanc
   1. Chwedlau ar Gledrau
 2. Cynllun Celf Cymunedol
   1. Lluniau Rheilffordd Dyffryn Conwy a’r Cambrian
 3. Digwyddiad Ymgysylltu â’r Gymuned Gorau
   1. Strafagansa Nadolig Dyffryn Conwy a’r Cambrian
 4. Yr Ymgyrch Farchnata neu Gyfathrebu Orau
   1. Cynllun Cyfathrebu a Marchnata Rheilffordd Dyffryn Conwy

Rydym ni’n falch iawn o gyhoeddi bod y Strafagansa Nadolig wedi ennill yr ail wobr! Llongyfarchiadau i’n holl gydweithwyr am gyrraedd y rhestr fer. Roedd yn noson fendigedig i ddathlu llwyddiant a bu i ni adael Derby gyda llond carejis o ysbrydoliaeth ar gyfer 2018.

      

Photo Credit; ACoRP

 

 

Comments are closed.