Taith Gerdded Trên: Llanrwst i Fetws Y Coed a cherdded yn ôl trwy Goedwig Gwydyr

Hydref 7

Byddwn yn mynd â’r y trên o Lanrwst i Fetws y Coed (taladwy) a byddwn yn cerdded yn ôl o Fetws y Coed i Lanrwst trwy Goedwig Gwydyr – bydd y tywydd yn penderfynu pa lwybr a gymerwn. Byddwn yn cerdded heibio Llyn Parc ac os yw’n braf, byddwn yn parhau trwy Hafna i Drefriw. Os nad yw’r tywydd mor dda, byddwn yn cerdded ffordd wahanol hyd at y llyn ac yn cymryd llwybr byrrach yn ôl i Lanrwst trwy Caerdroia.

Croesewir cwn ar dennyn ar y daith hon.

Hyd: 5+ awr (os yw’r tywydd yn dda)

Pellter: 15 km / 9 milltir

Cyfarfod: maes parcio Glasdir, Llanrwst, LL26 0DF

Dechrau: 10:00am ar gyfer 10:15am i gerdded i’r orsaf drenau. Tren yn gadael Llanrwst 10:56am

Archebu Lle: Jutta Lorenz-Kubis 01492 650705

Cymedrol +

 

Comments are closed.