Wythnos Diogelwch Rheilffordd – 25 Medi – 1 Hydref

Bydd Wythnos Diogelwch Rheilffyrdd yn cael ei chynnal rhwng 25 Medi – 1 Hydref, gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, mae’r fenter gydweithredol hon yn ceisio darparu wythnos llawn addysg ac ymgysylltiad ynghylch diogelwch rheilffyrdd i bawb.

 

Mae Wythnos Diogelwch Rheilffyrdd yn ceisio ymdrin, ymgysylltu a hyrwyddo rheilffyrdd ymysg pobl ifanc er mwyn sicrhau fod Diogelwch Rheilffyrdd ymhlith y pethau cyntaf ar eu meddwl. Bydd Network Rail, ar y cyd â Heddlu Cludiant Prydain ac Arriva Trains Wales yn darparu negeseuon Diogelwch Rheilffyrdd mewn ysgolion, mewn gorsafoedd ac mewn digwyddiadau cymunedol trwy’r wythnos.

Comments are closed.