5 antur deuluol yn Nyffryn Conwy

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae enw da Gogledd Cymru fel canolfan atyniadau antur wedi cynyddu’n sylweddol. Mae wedi gwneud yr ardal yn enwog yn fyd-eang, gan dynnu sylw o bedwar ban byd. Bellach mae Gogledd Cymru yn y ras am deitl ‘prif ganolfan antur y byd’ – a hynny am reswm da iawn.

 

Experience Adventure in the Conwy Valley by railway

Mae rhai o’r atyniadau hyn ymysg y mwyaf, yr uchaf a’r hiraf o’u bath yn Ewrop, ac maent yn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog y maent wedi eu hadeiladu yn eu mysg.

Y cwestiwn mawr yw, pa un wnewch chi ei ddewis ar gyfer antur deuluol yn ystod Blwyddyn y Chwedlau?

  1. Zip World Titan – Blaenau Ffestiniog

Mae gwibio ar wifren sip yn unigryw ac yn gyffrous iawn, ond yn addas ar gyfer yr holl deulu. Yn gryno, rhaff neu wifren fetel wedi ei thynnu yn llorweddol rhwng dau bwynt, ac ar ongl er mwyn helpu i greu momentwm yw gwifren sip. Cewch eich clymu at y wifren mewn harnais ac yna’ch taflu o’r dechrau i’r diwedd gan rym disgyrchiant!

Wedi ei lleoli ym Mlaenau Ffestiniog, Zip Word Titan yw canolfan sipio fwyaf Ewrop, yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae yno tua phum milltir o wifrau. Bydd yn bendant yn chwythu’r gwe pry cop i ffwrdd, gan wibio uwchben mynyddoedd a llynnoedd Cymru ar gyflymdra o hyd at 70 mya.

Zip World Titan yw’r unig wifren sip yn Ewrop lle gall pedwar person fynd ar y tair gwifren ar yr un pryd felly gall yr holl deulu gael tro ar yr un pryd!

  1. Go Below – Cwm Penmachno

Mae Go Below yn llawer o hwyl, a gallwch dreulio diwrnod cyfan yno os ydych yn chwilio am antur fawr! Byddwch yn cychwyn eich antur gyda dringfa i’r cloddfeydd Cymreig, cyn cerdded i dywyllwch siafft y gloddfa.

 

Go Below Adventures in the Conwy Valley

Mae digon o rwystrau i’ch cyffroi, o rwyfo, tramwyo, abseilio, gwibio ar y wifren sip a cherdded afonydd. Mae’r antur yn bendant yn her, ond cewch gefnogaeth staff arbenigol fydd yn eich annog i wthio’ch hun, cyn belled ag sy’n ddiogel.

Yn ddwfn o dan y ddaear, mae’r amgylchedd yn anhygoel. Mae arweinwyr y cwrs wedi darganfod ffordd o wneud hanes y chwarelwyr yn berthnasol ac yn hygyrch gyda phrofiad cyfoethog a synhwyraidd. Ymysg pethau eraill, cewch wylio ffilm wedi ei daflunio ar wal yr ogof am fywyd y chwarelwyr a chewch eich gwahodd i droi’ch lamp i ffwrdd er mwyn profi gwir dywyllwch llwyr.

  1. Zip World Fforest Coaster – Betws-Y-Coed

Ar ôl y Pasg, mae Zip World yn lansio’r ‘Fforest Coaster’ cyntaf yn y DU – waw!

Mae’r profiad anhygoel hwn yn eich galluogi i deithio dros gilomedr o goedwig Gymreig ir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau golygfeydd mynyddig anhygoel Eryri!

Gyda deg tro arswydus, mae’r Fforest Coaster yn cyrraedd cyflymdra o hyd at 25 mya ac mae’n addas i bawb o bob oed! Peidiwch â phoeni, gall gyrwyr reoli eu cyflymder gyda system brecio a rheoli soffistigedig sy’n sicrhau fod slediau’n aros ar bellter diogel oddi wrth ei gilydd, yn ogystal â rheoli cyflymder uchaf.

Byddwch yn bendant yn agos at natur, dim ond metr i ffwrdd o’r coed fyddwch chi!

Gan gychwyn eu taith yng nghanol y goedlan, caiff ymwelwyr eu cau ar eu sled gyda’r rheolydd syml sy’n golygu y bydd pob ymwelwr o 9 oed yn gallu rheoli pa mor gyflym y byddant yn teithio. Mae systemau brecio a rheoli yn sicrhau fod slediau yn cael eu cadw bellter diogel oddi wrth ei gilydd ac yn rheoli eu cyflymder.

  1. Ceudyllau Llechi Llechwedd – Blaenau Ffestiniog

Ydych chi awydd archwilio mynyddoedd llechi anhygoel Eryri mewn “Quarry Explorer”? Mae’r daith gyffrous hon yn para 90 munud, a bydd yn mynd a chi i ben mynyddoedd a grëwyd gan ddynion, a does dim ohono ar ffyrdd swyddogol! Cewch weld cratiau anferth a wnaed drwy chwythu’r pennau oddi ar ogofeydd llechi canmlwydd oed.

 

Awydd mynd ymhellach o dan y ddaear? Dysgwch sut beth oedd byw a gweithio yn y byd tanddaearol rhyfedd hwn drwy fynd o dan y ddaear a mynd ar daith pwll dwfn Llechwedd. Gan ddefnyddio’r dechnoleg realaeth ddiweddaraf, mae’r daith yn adrodd hanes pobl oedd yn peryglu eu bywydau er mwyn ‘rhoi to ar y byd’ drwy weithio’n y chwareli.

Teithiwch bum can troedfedd o dan y ddaear er mwyn cymryd cam yn ôl mewn amser.

 

  1. Surf Snowdonia – Dolgarrog

Yn 2016, cyfeiriodd y Lonely Planet at ‘Wavegarden’ www.surfsnowdonia.com <http://www.surfsnowdonia.com> fel ‘un o brofiadau newydd gorau’r byd’ ac roedden nhw’n iawn! Lagŵn artiffisial mewndirol yw Surf Snowdonia, sy’n creu tonau anferth sy’n torri ac yn crychu am fwy na chan metr hyd at ochr y pwll.

O ystyried mai dyma’r unig un o’i fath yn y byd, y pwll tonnau yw atyniad mawr y safle hwn ond mae mwy o hwyl i’w gael hefyd! Gall y teulu cyfan fwynhau caiacio, teithiau padl fyrddio ar eu traed, chwarae meddal a’r Lagŵn Crash & Splash!

Ydych chi erioed wedi gweld ‘Total Wipeout’? Wel rŵan gallwch chi gymryd rhan! Cwrs rhwystrau gwlyb ac anhygoel yw Crash & Splash lle gall y teulu cyfan gystadlu mewn awyrgylch hwyliog a diogel. Ai chi yw’r un dewr yn eich teulu? Rhowch dro ar fod yn harpŵn dynol wrth i chi gael eich saeth o gatapwlt o’r enw ‘The Blob’!

 

Comments are closed.