Arddangosfa Ffotograffig yn Gorsaf Llandudno

Arriva Trains Wales Autism Ambassador

 

Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi cydlynu arddangosfa ffotograffig anhygoel a lansiwyd gan Llysgennad Teithio’n Hyderus Trenau Arriva Cymru yng Ngorsaf Reilffordd Llandudno i arddangos beth sy’n bosib ei gyflawni gydag ychydig o help. (Llun; Melanie Lawton, Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol, Robert Mann a Phil Caldwell Trenau Arriva Cymru)

Mae Robert Mann, sy’n dioddef o syndrom Asperger, wedi brwydro am sawl blwyddyn i deimlo fel y gall adael ei gartref ar ei ben ei hun, heb sôn am deithio ar drên.

Ond diolch i gefnogaeth gadarn ei deulu, gweithwyr cefnogi a Rhaglen Teithio’n Hyderus Trenau Arriva Cymru, mae o rŵan yn wyneb cyfarwydd ar arfordir Gogledd Cymru, gan gyplysu ei gariad tuag at drenau a’i egin sgiliau fel ffotograffydd. Cafodd Robert, sy’n 30 oed, ei benodi fel Llysgennad Teithio’n Hyderus y gweithredwr trenau, ac fe lansiodd arddangosfa o’i waith yng ngorsaf Llandudno ddydd Iau (Mai 25, 2017).

Mae lluniau Robert sydd o ansawdd uchel, yn portreadu sawl llwybr rheilffordd odidog o gwmpas Gogledd Cymru.

“Mae o wedi magu llawer o hyder dros y blynyddoedd diwethaf,” meddai ei Dad, Dave Mann.

“Mae o wrth ei fodd yn tynnu lluniau, ac mae gweithio ar y prosiect hwn dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn wych iddo.”

“Fel rhan o’i rôl fel llysgennad, mae o rŵan yn mynd i mewn i golegau i siarad gydag eraill sy’n dioddef gyda diffyg hyder, ac yn dysgu strategaethau ymdopi iddynt ar gyfer teithio ar reilffordd.”

Arriva Trains Wales Autism Ambassador

Bu gwahoddiad i blant Ysgol Maenofferen ym Mlaenau Ffestiniog i ganu yn yr orsaf hefyd.

Mae’r cynllun Waled Oren yn rhan allweddol o’r Prosiect Teithio’n Hyderus, sy’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a darparwyr trafnidiaeth eraill.

https://www.arrivatrainswales.co.uk/OrangeWalletScheme/ 

Mae’r cynllun yn caniatáu i ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus, hen ac ifanc, i gyfathrebu gyda staff mewn modd di-eiriau os nad oes ganddynt ddigon o hyder ac yn dymuno cyfleu gwybodaeth sensitif a/neu bersonol.

Meddai Melanie Lawton, Swyddog Reilffordd Dyffryn Conwy “rydym yn falch iawn o groesawu a chefnogi Robert Mann i Orsaf Llandudno.  Mae’r lluniau’n dyst i’w sgil a’i hyder i deithio ar y rheilffyrdd gan ddefnyddio ei waled oren.  Yn ddiweddar, mae’r prosiect wedi cael ei roi ar restr fer gwobr Cenedlaethol Rheilffordd Cymunedol gan Gymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol (ACoRP).

Dywedodd Phil Caldwell, sy’n arwain y prosiect ar ran Trenau Arriva Cymru: “Mi oedden ni wedi cyfarfod Robert a sylwi ar ei fathodyn awtistiaeth ac felly mi ofynnon ni a oedd o’n gwybod am y Cynllun Waled Oren. Dangosodd i ni ei fod yn berchen ar un yn barod ac mi aeth popeth o hynny. Mae Robert yn llysgennad gwych ac mae’n helpu pobl i fagu’r hyder yna i ddefnyddio’r trenau.”

Mae Steve Swindon o’r Elusen Celfyddydau Lleol TAPE hefyd wedi gweithio gyda Robert ar ei brosiectau ffotograffiaeth a chreu ffilmiau. Dywedodd: “Mi wnaethon ni siarad gydag Arriva ac roedd yna gysylltiad naturiol gyda’r rhaglen Teithio’n Hyderus. Mae’r gefnogaeth ychwanegol yn wych ar gyfer pobl gyda gorbryder wrth deithio gyda thrên, ac mae’n bwysig iawn gyda’u helpu nhw i fod yn annibynnol.”

Diolch i’r Gohebydd ITV Cymru, Ian Lang am yr adroddiad newyddion sydd yn yr atodiad.

 

Comments are closed.