Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddeniadol!

Ewch am dro ar Reilffordd Dyffryn Conwy a chewch eich rhyfeddu, nid yn unig gan yr olygfa anhygoel, ond hefyd gan y gofal a’r ymroddiad a roddir i’r gorsafoedd bach gwledig ar hyd y ffordd.

Yn ystod yr haf, mae’r cariad hwn yn fwyaf amlwg yn yr arddangosfeydd blodau hyfryd sydd ar ddangos yn y gorsafoedd. Blodau lliwgar fel yr enfys a borderi gwyrddlas sydd ar ddangos ar orsafoedd gan gynnwys Tal y Cafn, Gogledd Llanrwst, Betws y Coed, a Dolwyddelan, diolch i’r bobl ymroddedig sy’n gofalu amdanynt.

 

Dolwyddelan

Betws Y Coed

 

Mae’r tîm hwn o wirfoddolwyr angerddol, a elwir yn fabwysiadwyr gorsafoedd hefyd (yn achos Betws y Coed pobl arbennig Siop Goffi Alpine eiconig), yn gweithio’n galed i sicrhau bod eu gorsafoedd yn lleoedd dymunol a chofiadwy i aros drwy gydol y flwyddyn.

Dolwyddelan

Mae’r basgedi crog rhaeadrol a’r tybiau a borderi ar hyd y platfformau yn adlewyrchu personoliaeth pob gorsaf – a’u mabwysiadwr balch – gan sicrhau bod pob gorsaf yn wledd i’r synhwyrau.

Mae Gogledd Cymru yn gartref i Bodnant a Phlas Tan y Bwlch, ac mae’n adnabyddus am erddi ffurfiol hyfryd. Eleni beth am fynd ar daith ar Reilffordd Dyffryn Conwy a gweld drosoch eich hun pam ei fod mor ddeniadol!

 

North Llanrwst

Comments are closed.