5 lle i fwynhau te prynhawn ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy

Beth sy’n dod i’r meddwl pan fyddwch yn dychmygu te prynhawn?

I’r mwyafrif, ei ddelweddau o goethder a mwynhad  – platiau yn llawn brechdanau danteithiol, cacennau campus a theisennau crwst haenog, sgon ffres efallai gyda digonedd o jam a hufen. Ac i goroni’r cyfan, paned o’r te gorau mewn cwpanau llestri cain.

Hanes byr o de prynhawn

Os mai dyma sut rydych yn dychmygu te prynhawn traddodiadol,  nid ydych yn bell ohoni. Ond, oeddech chi’n gwybod, pan weiniwyd te prynhawn am y tro cyntaf, byrbrydau ysgafn oeddynt er mwyn lleddfu’r chwant bwyd rhwng amser cinio a swper!

Er bod yr arfer o yfed te wedi bod o gwmpas ers yr 1660au, pan gyflwynodd Brenin Siarl II a’i wraig yr arfer i’r bobl gyffredin, mae te prynhawn yn rhyfeddod eithaf diweddar.

Dywedir fod Anna Russell, Duges Bedford wedi trawsnewid te prynhawn i fod achlysur cymdeithasol ffurfiol.  Gan gwyno ei bod yn ‘teimlo’n wan’ rhwng brecwast a chinio (rhywbeth tebyg i’n ‘blinder 3pm’ modern ni), roedd yn gwbl deg fod y Dduges yn teimlo’n llwglyd rhwng prydau ac felly penderfynodd wahodd ffrindiau i ymuno â hi am de a lluniaeth ysgafn.

Fel llawer o ffasiynau, fe dyfodd yn gyflym mewn poblogrwydd ond yn wahanol i lawer o ffasiynau eraill, mae wedi para – mae’n debyg oherwydd ei fod yn apelio at y dosbarth uwch (oedd yn cymryd te cynnar neu de prynhawn) a’r dosbarth is (oedd yn cymryd te ar ôl gwaith, oddeutu 6pm).

Mae gan de prynhawn nodweddion rhanbarthol hefyd ac yn amrywio o ran cynnwys yn dibynnu ar eich lleoliad yn y DU.  Mae te prynhawn nodweddiadol yn cynnwys potyn o de gyda brechdanau bychain, gyda llenwadau megis ciwcymbr, wy mayonnaise a berwr, eog a chaws, a ham a mwstard. I ddilyn, mae detholiad o gacennau neu deisennau crwst. <0}  Mae rhai sefydliadau yn cynnwys siampên a chanapés fel rhan o de prynhawn hefyd.

Mae’r bwyd sy’n cael ei gynnig yn gymaint o wledd ac mor amrywiol – rydym yn credu mai dyma sy’n gwneud te prynhawn yn wahanol i brydau eraill!

Mae gan Ogledd Cymru ddigonedd o westai, ystafelloedd te a bwytai sy’n cynnig eu dehongliad eu hunain o de prynhawn. Mae llawer wedi eu gwneud o’r cynhwysion gorau, sydd wedi eu tyfu’n lleol ac yn amrywio drwy’r flwyddyn i adlewyrchu’r hyn sydd yn eu tymor.

Chwant bwyd? Beth am orffen eich taith nesaf ar hyd Reilffordd Dyffryn Conwy gyda the prynhawn yn un o’r sefydliadau blasus hyn.

Characters Tea Rooms, Llandudno

Mae Characters yn ystafell de ddymunol, arddull vintage yn Llandudno, rhyw ddeng munud o gerdded o’r orsaf. Mae’r busnes teuluol hwn yn ymfalchïo yn ei brofiad ‘cartref oddi cartref’, ynghyd â phrydau cartref blasus.

Gyda detholiad da o de, cacennau a theisennau crwst, mae’n wir gipio coethder a gosgeiddrwydd y te prynhawn traddodiadol.  Wrth i chi aros am eich te, beth am fynd i edrych ar y pethau hynod sydd ar werth o gwmpas yr ystafelloedd te?

Bwyd Cymru Bodnant, Tal y Cafn

Neidiwch ar y trên a gofyn i ddod oddi ar y trên yng ngorsaf Tal-y-Cafn i ymweld â’r trysor bach hwn yng nghanol Dyffryn Conwy (bydd rhaid i chi ddal y bws, i wirio’r amserlen cliciwch yma.

Mae Ystafell De Furnance yn gweini te prynhawn sy’n defnyddio’r cynhwysion lleol gorau.   Mae’r cynhyrchion llaeth wedi eu gwneud o laeth sy’n dod o wartheg sy’n pori llai na milltir i ffwrdd ac mae’r bara a’r cacennau yn cael eu pobi’n ffres ar y safle yn ddyddiol.  Mae hyn oll yn golygu te prynhawn sy’n flas go iawn ar Gymru.

Tu Hwnt i’r Bont, Llanrwst

Wedi ei leoli hanner milltir o’r orsaf yn Llanrwst, mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad hanesyddol sy’n cael ei ffotograffu’n aml ar lan yr afon. Fe’i adeiladwyd yn 1480 a llys Llanrwst oedd defnydd gwreiddiol yr adeilad, nid ystafell de. Mae ambell droseddwr wedi bwyta ei bryd olaf yma ond credwn y byddwch chi’n dychwelyd drosodd a throsodd!

Mae Tu Hwnt i’r Bont yn enwog am ei sgons blasus ond mae’r rysáit yn un cyfrinachol iawn. Mae’n gweini te prynhawn ‘Cymreig’ llawn, sy’n cynnwys Bara Brith traddodiadol (math o fara ffrwythau) ac wrth gwrs, y sgons blasus!

Craig-y-Derwen, Betws y Coed

Taith gerdded fer a dymunol o stop Betws ar Reilffordd Dyffryn Conwy, mae Craig-y-Dderwen yn westy pedair seren sydd wedi ennill gwobrau, sy’n cynnig golygfeydd anhygoel o Afon Conwy. Mae’n llecyn perffaith i ymlacio a mwynhau te prynhawn.

Yn naturiol, mae’r cynhwysion yn dod gan gynhyrchwyr lleol ac mae’r fwydlen te prynhawn yn cynnwys danteithion megis cacennau cri cynnes (crempogau ffrwythau bychan), sgons gyda hufen a jam, Bara Brith a the arbenigol.

Isallt, Blaenau Ffestiniog

Ar ddiwedd llinell Dyffryn Conwy ym Mlaenau Ffestiniog, daw teithwyr ar draws Isallt, B&B dymunol Fictoraidd. Mae’n gweini te prynhawn syml – gyda golygfa.

Does dim brechdanau na sgons yma, ond byddwch yn cael paned o de perffaith a detholiad o gacennau cartref blasus. Mae’r golygfeydd o’r teras dros fynyddoedd llwyd y Moelwyn yn fythgofiadwy.

Blasus iawn

Nawr eich bod yn gwybod lle i fynd am de prynhawn blasus, rydym eisiau gwybod pa rai yw eich holl lefydd chi am baned a chacen.  Rhannwch eich argymhellion a lluniau o de prynhawn ar y cyfryngau cymdeithasol ac efallai y byddwn yn eu cynnwys mewn blog yn y dyfodol!

Comments are closed.