Croeso...
...i daith ar reilffordd Dyffryn Conwy
O Arfordir Gogledd Cymru
i galon eryri

Croeso i Daith Trên ar Lein Dyffryn Conwy, o Arfordir Gogledd Cymru i Galon Eryri.

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o afonydd mwyaf Cymru, Afon Conwy, wedyn yn dilyn glannau’r Afon Lledr wyllt, wedi iddi uno ag Afon Conwy ym Metws-y-coed.

O’ch cychwyniad ger lan y môr yn Llandudno, hyd gyrraedd dyffrynnoedd dwfn Blaenau Ffestiniog, cewch amrywiaeth aruthrol o olygfeydd yn pasio o flaen eich llygaid. O gastell hanesyddol Conwy, heibio aber sy’n heigio o fywyd gwyllt, i fryniau lechweddog sy’n ildio i greigiau urddasol, wrth i’r trên groesi’r Afon Lledr wrth draphont drawiadol Pont Gethin.

Fe gewch gipolwg ar dirweddau arallfydol, fel petaent o fyd y tylwyth teg; castell mawreddog Dolwyddelan o’r 12fed ganrif, chwareli a lonydd hynafol, a choedwigoedd a chopaon uchel Eryri, cyn plymio i grombil y mynydd ac ailymddangos ychydig funudau’n ddiweddarach yn nhir diwydiannol hanesyddol Blaenau Ffestiniog, wrth union galon diwydiant chwarelyddol a chloddio llechi Cymru.

Yn sicr mae lein Dyffryn Conwy, a hithau’n 27 milltir o hyd, yn cynnig un o’r profiadau rheilffordd prydferthaf ym Mhrydain.

y diweddaraf ar y blog

(Saesneg) Visit the top spots for a picnic in Wales from the Conwy Valley Line
June 23, 2022   |  (0) Comments

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn… Read More

(Saesneg) Team Wales take over the Queen’s Baton Relay, starting in North Wales!
June 22, 2022   |  (0) Comments

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn… Read More

People walking together in the woods
(Saesneg) Challenging the stigma of #ThatLonelyFeeling in support of Loneliness Awareness Week
June 11, 2022   |  (0) Comments

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn… Read More

Hwyl ar Ddwy Olwyn: beicio yn Nyffryn Conwy
June 3, 2022   |  (0) Comments

Fel arfer wrth feddwl am ogledd Cymru mae pobl yn dychmygu'r holl… Read More