Llinell Dyffryn Conwy i ailagor y mis hwn wrth i fuddsoddiad

Bydd Llinell Dyffryn Conwy, sy’n rhedeg o Flaenau Ffestiniog i Landudno yn y Gogledd, yn ailagor ar 28 Medi ar...

(Saesneg) Tal Y Cafn and Llanrwst line improvements

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol

Rydym yn chwilio am rywun i weithio gyda’r cymunedau, lleoliadau a busnesau yn Nyffryn Conwy ac arfordir Gogledd Cymru er...

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymr

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol...

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn cipio gwobr genedlaethol am brosiect cymunedol i hyrwyddo cludiant mwy diogel ar y rheilffyrdd

Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi derbyn gwobr genedlaethol, yng nghinio mawreddog Gwobrau Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol a gynhaliwyd...

Sioe ysblennydd y syrcas yn dod i’r dref i ddathlu 150 o flynyddoedd o linell Dyffryn Conwy

  Pabell fawr a rheilffordd fach oedd rhai o’r uchafbwyntiau mewn dathliad arbennig o linell Dyffryn Conwy yn Llanrwst Mae’n...

Llwybrau cerdded gwych i fwynhau blodau’r gwanwyn a’r haf

Un o bleserau arbennig llwybrau cerdded dros yr haf yw’r digonedd o flodau sydd yn llenwi’r lonydd a gwrychoedd, gweirgloddiau...

Penodi’r caplan rheilffordd ifancaf erioed yn y Deyrnas Unedig

Yn 19 oed, mae’r Caplan Rheilffordd ifancaf ym Mhrydain wedi cael ei phenodi i helpu i gynorthwyo pobl mae digwyddiadau...

Plymiwch i mewn i 2018 – mae’n Flwyddyn y Môr yng Nghymru.

Mae dros 800 milltir o hyd, yn frith o ynysoedd creigiog a thraethau arbennig. Mae’n cynnwys gwarchodfeydd morol sydd o...

4 o’n hoff olygfeydd gaeafol o’r trên

Mae Dyffryn Conwy yn lle hardd beth bynnag y tymor, ond mae ‘na rywbeth arbennig iawn amdano yn y gaeaf;...