Llinell Dyffryn Conwy

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn y llifogydd sylweddol â achosodd difrod i’r rheilffordd rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog. Fel y gwyddoch efallai, mae’r llinell ar gau ar hyn o bryd tra bod ni’n cwblhau gwaith atgyweirio sylweddol.

 

Cynhelir sesiwn galw heibio i’r cymuned ar ddydd Iau 2 Mai yn Siambrau Cyngor Tref Ffestiniog, 5 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES o 16:00 i 19:00.

 

Bydd ein tîm prosiect ar gael i ateb unrhyw gwestiynau ac i rhoi diweddariad ar ein gwaith i atgyweirio’r llinell. Does dim apwyntiad yn angenrheidiol ac rydyn ni’n edrych ymlaen i weld chi yna.

 

Os oes unrhyw gwesitynau yn y cyfamser, cysylltwch â mi drwy anfon neges e-bost i rebecca.heeley@networkrail.co.uk neu ffonio 07919526095.

 

Yn gywir,

 

 

Rebecca Heeley

Rheolwr Cysylltiadau Cymunedol

Network Rail Cymru a’r Gororau