Trenau newydd yn hwb i deithwyr rheilffyrdd gogledd Cymru – Ken Skates

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymweld â’r gwneuthurwr cerbydau trên Vivarail i weld trenau newydd Trafnidiaeth...

(Saesneg) Fascinating drone footage reveals extensive damage on Conwy Valley Line

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Difrod i Reilffordd Dyffryn Conwy ar ôl Storm Gareth

Mae storm Gareth wedi achosi difrod llifogydd sylweddol i’r rheilffordd a chyfarpar ar ochr y lein. Er mwyn cadw teithwyr...

5 Traddodiad Cymreig

Mae Cymru’n wlad sy’n cydio’n dynn yn ei diwylliant a’i thraddodiadau. Mae’n wlad llawn hanes, mythau a chwedlau, cerddoriaeth, llenyddiaeth...

Eisteddfod 2019

Eisteddfod 2019 Cynhelir yr Eisteddfod yn Llanrwst, Sir Conwy o 3-10 Awst 2019

Llanrwst i Drefriw

Tref farchnad hanesyddol yw Llanrwst tua phedair milltir o Fetws-y-coed. Gydag Eryri ychydig filltiroedd i ffwrdd, nid yw Llanrwst yn...

Cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru i gael iawndal am achosion o oedi am 15 munud

Am y tro cyntaf erioed, bydd cwsmeriaid rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yng Nghymru a’r Gororau yn gallu hawlio am achosion o...

Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Gall y Flwyddyn Newydd fod yn amser diflas, ond yng Nghymru, mae nifer ohonom ni’n teimlo’n llawn cynhesrwydd wrth i...

Customer roadshows

Roi cynnig ar ein cystadleuaeth i deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd TrC am flwyddyn gyfan! Dewch i’n gweld ni...

Cynllun Ailwampio Gorsaf Llandudno

  Beth mae’r gwaith yn ei olygu?   Bydd y gwaith yn golygu codi system mynediad o sgaffaldiau i ddarparu...