Llinell Dyffryn Conwy wedi ailagor i deithwyr cyn yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r llinell, sy’n rhedeg o Gyffordd Llandudno i Ogledd Llanrwst, wedi ailagor yn llawn i deithwyr. Mae Network Rail a’i...

Ailagor y rheilffordd i Ogledd Llanrwst! Trafnidiaeth Cymru yn creu partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol, wrth i’r gymuned baratoi i groesawu miloedd o ymwelwyr

BYDD dros 150,000 o bobl yn ymweld â Llanrwst wythnos nesaf ac mae’r gymuned yn paratoi i gynnal un o...

Crwydro Conwy

Mae rheilffordd Conwy yn ôl! Dydd Sadwrn 3 Awst 2019 Gadael o Gaer am 0934 Dewch i ddarganfod harddwch Dyffryn...

Llinell Dyffryn Conwy yn ailagor i deithwyr cyn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Mae Network Rail a’i brif gontractwr, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, yn gweithio gyda’i gilydd i ailagor llinell Dyffryn Conwy...

Network Rail yn gwahodd trigolion i ddigwyddiadau galw heibio i ddarganfod mwy am y gwaith i atgyweirio llinell Dyffryn Conwy

Mae Network Rail yn parhau â’r gwaith i atgyweirio’r difrod sylweddol i linell Dyffryn Conwy ac yn gwahodd trigolion i...

Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled

Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled ar Rheilffordd Dyffryn Conwy ar ôl difrod...

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymr

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol...

Eisteddfod yn cadarnhau safle 2019 yn Llanrwst

13 Mai 2019 Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 – gan gadarnhau y bydd...

Busnesau bach yn hanfodol ar gyfer buddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, meddai Trafnidiaeth Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £176 miliwn mewn gorsafoedd yn rhoi busnesau bach a chanolig wrth galon gwaith Trafnidiaeth Cymru. Mae dau...

Llinell Dyffryn Conwy

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn y llifogydd sylweddol â achosodd difrod i’r rheilffordd rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog....