Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled

Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled ar Rheilffordd Dyffryn Conwy ar ôl difrod...

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymr

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol...

Eisteddfod yn cadarnhau safle 2019 yn Llanrwst

13 Mai 2019 Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 – gan gadarnhau y bydd...

Busnesau bach yn hanfodol ar gyfer buddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, meddai Trafnidiaeth Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £176 miliwn mewn gorsafoedd yn rhoi busnesau bach a chanolig wrth galon gwaith Trafnidiaeth Cymru. Mae dau...

Llinell Dyffryn Conwy

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn y llifogydd sylweddol â achosodd difrod i’r rheilffordd rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog....

(Saesneg) Major repair work to begin on Conwy Valley Line

Trenau newydd yn hwb i deithwyr rheilffyrdd gogledd Cymru – Ken Skates

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymweld â’r gwneuthurwr cerbydau trên Vivarail i weld trenau newydd Trafnidiaeth...

(Saesneg) Fascinating drone footage reveals extensive damage on Conwy Valley Line

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Difrod i Reilffordd Dyffryn Conwy ar ôl Storm Gareth

Mae storm Gareth wedi achosi difrod llifogydd sylweddol i’r rheilffordd a chyfarpar ar ochr y lein. Er mwyn cadw teithwyr...

5 Traddodiad Cymreig

Mae Cymru’n wlad sy’n cydio’n dynn yn ei diwylliant a’i thraddodiadau. Mae’n wlad llawn hanes, mythau a chwedlau, cerddoriaeth, llenyddiaeth...