Posts by Melanie Lawton

Customer roadshows

Roi cynnig ar ein cystadleuaeth i deithio am ddim ar wasanaethau rheilffyrdd TrC am flwyddyn gyfan! Dewch i’n gweld ni...

Cynllun Ailwampio Gorsaf Llandudno

  Beth mae’r gwaith yn ei olygu?   Bydd y gwaith yn golygu codi system mynediad o sgaffaldiau i ddarparu...

Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy yn cipio gwobr genedlaethol am brosiect cymunedol i hyrwyddo cludiant mwy diogel ar y rheilffyrdd

Mae Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy wedi derbyn gwobr genedlaethol, yng nghinio mawreddog Gwobrau Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol a gynhaliwyd...

Lansio contract newydd Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Gall Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau fod y gwasanaeth rheilffyrdd gorau i deithwyr yn y DU o fewn y 15...

Sioe ysblennydd y syrcas yn dod i’r dref i ddathlu 150 o flynyddoedd o linell Dyffryn Conwy

  Pabell fawr a rheilffordd fach oedd rhai o’r uchafbwyntiau mewn dathliad arbennig o linell Dyffryn Conwy yn Llanrwst Mae’n...

Syrcas Yn Dod i Lanrwst

Bobl – dewch yn llu! Mae’r Syrcas Yn dod i Lanrwst. Gwahoddir chi i Sioe  Orau’r Byd, Syrcas Fictoraidd am...

Llecynnau Picnic Perffaith – ein 5 uchaf

Does dim rhaid i ddiwrnodau gwych allan efo’r teulu fod yn ddrud iawn. Does dim yn well na phacio picnic,...

Gorsaf Gogledd Llanrwst yn cael gwedd-newidiad gan yr arlunydd lleol, Myfanwy Jones.

Cafodd Myfanwy Jones, sy’n cael ei galw’n Fan, ei geni yn Llanrwst ac fe ddychwelodd i’w thref enedigol yn ddiweddar...

(Saesneg) Llanrwst Gala with Conwy Valley Rotary

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.

Cyhoeddi tref hanesyddol yng Ngogledd Cymru fel y lleoliad ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

Mae’r Gweinidog Amddiffyn Earl Howe wedi cyhoeddi y bydd degfed digwyddiad cenedlaethol Armed Forces Day yn cael ei gynnal yn...