Posts by Melanie Lawton

Llinell Dyffryn Conwy yn ailagor i deithwyr cyn yr Eisteddfod Genedlaethol

  Mae Network Rail a’i brif gontractwr, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, yn gweithio gyda’i gilydd i ailagor llinell Dyffryn Conwy...

Network Rail yn gwahodd trigolion i ddigwyddiadau galw heibio i ddarganfod mwy am y gwaith i atgyweirio llinell Dyffryn Conwy

Mae Network Rail yn parhau â’r gwaith i atgyweirio’r difrod sylweddol i linell Dyffryn Conwy ac yn gwahodd trigolion i...

Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled

Diolch i bawb yn Trafnidiaeth Cymru a Network Rail am eu gwaith caled ar Rheilffordd Dyffryn Conwy ar ôl difrod...

Gweledigaeth Newydd ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol, gan Trafnidiaeth Cymr

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio gweledigaeth newydd sbon ar gyfer rheilffyrdd cymunedol, gan roi lle blaenllaw i anghenion ardaloedd lleol...

Eisteddfod yn cadarnhau safle 2019 yn Llanrwst

13 Mai 2019 Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi manylion safle diwygiedig y Brifwyl yn 2019 – gan gadarnhau y bydd...

Busnesau bach yn hanfodol ar gyfer buddsoddiad mawr mewn gorsafoedd, meddai Trafnidiaeth Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £176 miliwn mewn gorsafoedd yn rhoi busnesau bach a chanolig wrth galon gwaith Trafnidiaeth Cymru. Mae dau...

Llinell Dyffryn Conwy

Rydym yn ysgrifennu atoch yn dilyn y llifogydd sylweddol â achosodd difrod i’r rheilffordd rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog....

(Saesneg) Major repair work to begin on Conwy Valley Line

Trenau newydd yn hwb i deithwyr rheilffyrdd gogledd Cymru – Ken Skates

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi ymweld â’r gwneuthurwr cerbydau trên Vivarail i weld trenau newydd Trafnidiaeth...

(Saesneg) Fascinating drone footage reveals extensive damage on Conwy Valley Line

Mae’n ddrwg gen i, mae’r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg.