Ar gyfer yr haf eleni rydym wedi ymuno â Cadw i gynnig mynediad 2 am bris 1 i bob un o’r o safleoedd treftadaeth hyn.

Mae gennym rai o’r cestyll gorau yn y byd yng Nghymru, a rhai o’r cestyll harddaf hefyd. Mae gennym abatai, eglwysi a chapeli a rhai o’r henebion mwyaf atmosfferig y mae ymwelwyr wedi cael eu denu atyn nhw ers miloedd o flynyddoedd. Ar gyfer yr haf eleni rydym wedi ymuno â Cadw i gynnig mynediad 2 am bris 1 i bob un o’r o safleoedd treftadaeth hyn. Archwiliwch bob un o 130 o safleoedd Cadwyma

Felly pam na wnewch chi haf 2019 y flwyddyn y gwnaethoch chi ddarganfod hanes, chwedlau a hanesion atyniadau mwyaf anhygoel Cymru. Y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cyflwyno tocyn trên dilys.

Gweler y telerau ac amodau

 

Comments are closed.