Syndis, pwdinau a danteithion: ein hoff lefydd i gael hufen iâ

Pwy sydd ddim yn hoffi hufen ia? Heddiw, fe ddaw mewn sawl blas a math – popeth o’r Fanila poblogaidd i Ormodedd o Fenyn Cnau Daear, ac o rai llawn llaeth i rai sy’n addas i unigolion fegan. Hanner y drafferth yw dewis pa flas i’w gael, wrth geisio gwrthsefyll yr awydd i gael sgŵp ychwanegol!

Os ydych chi’n hoffi ’99’ gyda fflêc, gyda darnau siocled neu wedi’i orchuddio mewn saws mefus, mae gan Ogledd Cymru hufen iâ anhygoel i chi eu blasu ar eich ymweliad nesaf.

Yn ein barn ni, mae hufen iâ blasus yn rhywbeth y gallwch ei gael drwy gydol y flwyddyn, ac mae pob parlwr hufen iâ yn y blog yma’n agored drwy gydol y flwyddyn, felly ni fyddwch yn colli’ch cyfle i gael pwdin blasus.

Wrth gwrs, mae pob un ohonynt yn agos iawn at Reilffordd Dyffryn Conwy, felly gallwch drefnu ymweliad ar eich taith nesaf….gallwch ddiolch i ni rywbryd eto!

Dyma grynodeb o’r llefydd gorau i chi roi cynnig arnyn nhw ar hyd Dyffryn Conwy.

Forte’s 

Ble? Mostyn Broadway, Llandudno
Oriau agor – Dydd Llun-Dydd Sadwrn 9am-5pm, Dydd Sul 9am-4pm

Forte’s yw un o’r busnesau hufen iâ hynaf yng Ngogledd Cymru. Mae wedi’i redeg gan deulu am dros 85 o flynyddoedd, felly gellir dweud gyda sicrwydd bod y rhain wir yn adnabod eu hufen iâ yn dda.

Maent wedi ennill sawl Gwobr Gwir Flas am flasau yn cynnwys Fanila, Sorbed Mwyar Duon a Rym a Rhesins, ond maent yn arbrofi’n aml gyda chyfuniadau newydd fel Rhiwbob a Chwstard a Jammie Dodger!

Ond mae yna lawer mwy na chonau a thybiau syml ar y fwydlen. Mae yna ddewis eang o wafflau, crempogau a phwdinau eraill gyda hufen iâ i ddewis ohonynt, yn ogystal â byrbrydau a diodydd.

Mae’n lle gwych i eistedd a gweld y byd yn mynd heibio, a dim ond pum munud ar droed o’r orsaf drenau mae’r caffi.

The Looking Glass

Ble? Mostyn Street, Llandudno
Oriau agor Dydd Llun-Dydd Gwener 12pm-6pm, Dydd Sadwrn a Dydd Sul 11am-6pm

Wyddoch chi mai Llandudno oedd cyrchfan wyliau Alice Liddell, yr ysbrydoliaeth y tu ôl i Alys yng Ngwlad Hud gan Lewis Carroll? Os nad ydych eisoes wedi dyfalu, mae The Looking Glass yn barlwr hufen iâ wedi’i ysbrydoli gan Alys, yng nghanol y gyrchfan glan y môr boblogaidd.

Mae’r blasau’n newid yn rheolaidd, ond gallwch ddisgwyl unrhyw beth o Bastai Afal neu Fanoffi, i Ferrero Rocher neu Felysgybolfa Eton. Mae The Looking Glass hefyd yn enwog am ei bwdinau anferthol – gadewch i’ch dychymyg redeg yn wyllt yno!

Mae’n aml yn cynnal nosweithiau arbennig, yn cynnwys agor yn hwyr yn ystod gwyliau fel Dydd Mawrth Crempog a Noson Tân Gwyllt, a Groto Siôn Corn yn ystod y Nadolig.

Parisella’s 

Ble? Stryd Fawr, Conwy
Oriau agor 10:30am-4:30pm

Fel Forte’s, mae Parisella’s wedi bod yn rhan ganolog o sin hufen iâ Gogledd Cymru am nifer fawr o flynyddoedd. Gyda hufen iâ gwobredig yn cael ei gynhyrchu yn eu ffatri yng Nghonwy, mae’r teulu’n cyflenwi nifer o westai, caffis a bwytai lleol, yn ogystal â’u parlyrau eu hunain.

Ym mharlwr Parisella’s yng Nghonwy, mae yna giw i’r stryd yn rheolaidd yn ystod cyfnodau prysur, ond coeliwch ni, mae’n werth yr aros.

(Gair o gyngor – os na allwch chi aros, mae ganddynt gaban bach hefyd ar y cei yn gwerthu pethau da a hufen iâ!)

Os nad ydych yn cyrraedd Conwy, fe allwch chi hefyd roi cynnig ar hufen iâ Parisella’s yn eu caffi yn y Fach yn Llandudno. Mae’r caffi yn hen ffasiwn ond yn llawn cymeriad, mewn lleoliad prydferth yn edrych dros y Pier a Bae Llandudno. Mae’n cynnig amrywiaeth o brydau ysgafn a chacennau blasus, yn ogystal â detholiad o’u hufen iâ eu hunain.

Cadwalader’s 

Ble? – Heol yr Orsaf, Betws y Coed
Oriau agor – 9am-5:30pm

Dechreuodd stori Cadwalader yn ôl ym 1927 yng nghyrchfan glan y môr Cricieth yng Ngwynedd. Yma y datblygodd y teulu eu rysáit gyfrinachol ar gyfer hufen iâ Fanila – mae blas unigryw a blasus yr hufen iâ clasurol hwn ynddo’i hun yn denu cwsmeriaid yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn!

Heddiw, mae parlyrau hufen iâ Cadwalader’s yn olygfa gyfarwydd ar draws Cymru, gyda siopau o Gaerdydd i Sir Conwy. Mae’r amrywiaeth o flasau hufen iâ wedi ehangu ymhell y tu hwnt i Fanila (y gwreiddiol a’r gorau o hyd yn ein barn ni), ac mae siopau’n gwerthu amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd poeth, yn cynnwys coffi â blend arbennig Cadwalader’s.

Ydych chi eisiau gwybod beth yw’r cynhwysyn cudd? Yn ôl y rysáit wreiddiol, gudd a ysgrifennwyd â llaw, i wneud hufen iâ mor flasus â hufen iâ Cadwalader’s, mae arnoch angen ‘6lb o ‘dw i ddim yn dweud, a llawer iawn o gariad a gofal’.

Trowch i’r chwith allan o’r orsaf ac mae Cadwalader’s tua dau funud i ffwrdd ar droed – ddim yn bell i chi roi cynnig arno eich hun!

Cariad Gelato 

Ble? Stryd Fawr, Porthmadog
Amseroedd agor 11am-6pm o’r Pasg ymlaen

Nid yw cyrraedd pen y rheilffordd yn golygu eich bod wedi cyrraedd pen eich taith. Mae llawer o ymwelwyr yn mynd ar Reilffordd Ffestiniog yng ngorsaf Blaenau Ffestiniog ac yn gwneud taith llawn golygfeydd drwy’r mynyddoedd i gyrchfan arfordirol Porthmadog. Ac os ydych awydd hufen iâ ger y môr, yna ewch am Cariad Gelato.

Mae’r busnes teuluol hwn yn cynhyrchu gelato yn y dull Eidalaidd traddodiadol (mae proses droi arafach a llai o laeth yn gwneud gelato’n fwy trwchus na hufen iâ, ond mae’n ddigon agos yn ein barn ni!) o’u safle yn Nolgellau, drwy ddefnyddio cynhwysion lleol fel ffrwythau tymhorol a llaeth lleol.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i gelato heb gynnyrch llaeth yma – gan gynnwys Sorbetto Siocled enwog Cariad – sy’n berffaith os ydych yn chwilio am rywbeth blasus sy’n addas i unigolion fegan!

Byddem wrth ein bodd yn clywed pa rai yw eich hoff lefydd i gael hufen iâ yng Ngogledd Cymru – dim ond er mwyn i ni allu mynd yno a rhoi cynnig arnyn nhw hefyd! Rhannwch eich ffefrynnau – yn well fyth, rhowch lun i fyny – ar Facebook neu Twitter.

Comments are closed.