Rheilffordd Gymunedol yn y Ddinas

Mae’r digwyddiadau hyn wedi eu cynllunio i godi ymwybyddiaeth pobl o’r gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud ar Reilffyrdd Cymunedol ac i hyrwyddo leiniau lleol, golygfaol a gwledig.

Mynychodd Swyddog Partneriaeth Rheilffordd Dyffryn Conwy ddau ddigwyddiad Rheilffordd Gymunedol yn y Ddinas yng ngorsafoedd prif lein Caer a Lerpwl gyda chydweithwyr o Bartneriaethau’r Gororau, Caer Amwythig, Tal y Llyn a Rheilffordd Canol Swydd Gaer. Hwyluswyd y digwyddiadau gan Network Rail.

 

Siaradodd ein Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol â channoedd o ymwelwyr a oedd yn teithio trwodd, gan ddosbarthu taflenni a rhoi cipolwg iddynt ar atyniadau a llefydd i aros yn Nyffryn Conwy.

Comments are closed.