Hyrwyddo Teithio Annibynnol ar Reilffordd Dyffryn Conwy

 

Fe aeth Melanie Lawton, Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol ar gyfer Rheilffordd Dyffryn Conwy, i Hafan Gwydir yn ddiweddar, Adeilad Byw yn Annibynnol yn Llanrwst.  Gan weithio mewn partneriaeth gyda Geraint Morgan o Drenau Arriva Cymru a Haf Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, fe wnaethom gyflwyno taith rithwir ar y trên a thrafod y rhwystrau canfyddedig cyffredin fel “A alla i fynd â fy sgwter electronig ar y trên”. Roedd yn sesiwn ryngweithiol iawn gyda digon o gwestiynau ac atebion, ac roedd Geraint Morgan yn gallu rhoi’r sicrwydd a oedd ei angen i deithio ar y trên.

 

Cafodd y cyflwyniadau dderbyniad da iawn, ac mae taith ar Reilffordd Dyffryn Conwy wedi’i threfnu’n fuan iawn.

Comments are closed.