Croeso...
...i daith ar reilffordd Dyffryn Conwy
O Arfordir Gogledd Cymru
i galon eryri

Croeso i Daith Trên ar Lein Dyffryn Conwy, o Arfordir Gogledd Cymru i Galon Eryri.

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o afonydd mwyaf Cymru, Afon Conwy, wedyn yn dilyn glannau’r Afon Lledr wyllt, wedi iddi uno ag Afon Conwy ym Metws-y-coed.

O’ch cychwyniad ger lan y môr yn Llandudno, hyd gyrraedd dyffrynnoedd dwfn Blaenau Ffestiniog, cewch amrywiaeth aruthrol o olygfeydd yn pasio o flaen eich llygaid. O gastell hanesyddol Conwy, heibio aber sy’n heigio o fywyd gwyllt, i fryniau lechweddog sy’n ildio i greigiau urddasol, wrth i’r trên groesi’r Afon Lledr wrth draphont drawiadol Pont Gethin.

Fe gewch gipolwg ar dirweddau arallfydol, fel petaent o fyd y tylwyth teg; castell mawreddog Dolwyddelan o’r 12fed ganrif, chwareli a lonydd hynafol, a choedwigoedd a chopaon uchel Eryri, cyn plymio i grombil y mynydd ac ailymddangos ychydig funudau’n ddiweddarach yn nhir diwydiannol hanesyddol Blaenau Ffestiniog, wrth union galon diwydiant chwarelyddol a chloddio llechi Cymru.

Yn sicr mae lein Dyffryn Conwy, a hithau’n 27 milltir o hyd, yn cynnig un o’r profiadau rheilffordd prydferthaf ym Mhrydain.

y diweddaraf ar y blog

Adroddiad Blynyddol 2022-2023
December 5, 2023   |  (0) Comments

Croeso i'n Adroddiad Blynyddol ar gyfer y Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol Dyffryn Conwy… Read More

Marchnadoedd Nadolig a dyddiau allan i’r teulu cyfan eu mwynhau
November 7, 2023   |  (0) Comments

Mae’n dechrau oeri, felly mae un peth yn sicr: mae’r gaeaf a’r… Read More

Tafarndai Clyd – Tafarnau cysurus lle gallwch lochesu o flaen y tân ynddynt yr hydref hwn
November 3, 2023   |  (0) Comments

Wrth i’r dyddiau byrhau a’r nosweithiau dechrau oeri, does dim byd gwell… Read More

Gwasanaeth fflecsi Conwy yn ymestyn i Ddolwyddelan
October 10, 2023   |  (0) Comments

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cadarnhau y bydd trigolion Dolwyddelan bellach yn elwa… Read More