Croeso...
...i daith ar reilffordd Dyffryn Conwy
O Arfordir Gogledd Cymru
i galon eryri

Croeso i Daith Trên ar Lein Dyffryn Conwy o Arfordir Gogledd Cymru i Galon Eryri.

Mae lein Dyffryn Conwy, sy’n rhan o’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol, yn rhedeg wrth ochr un o afonydd mawr Cymru, afon Conwy ac yn mynd yn ei blaen ar hyd glannau’r Lledr wyllt, aflonydd wedi iddi uno ag afon Conwy ym Metws-y-Coed.

O’ch cychwyniad yn Llandudno hyd nes y cyrhaeddwch Flaenau Ffestiniog mae amrywiaeth aruthrol o olygfeydd yn ymagor o flaen eich llygaid, o’r castell hanesyddol yng Nghonwy, drwy aber sy’n gyforiog o fywyd gwyllt, i lechweddau esmwyth sy’n ildio i greigiau urddasol wrth i’r trên groesi’r Lledr wrth draphont drawiadol Gethin.

Fe gewch gipolwg ar dirweddau sydd petaent o fyd y tylwyth teg, castell mawreddog Dolwyddelan o’r 12fed ganrif, chwareli a lonydd hynafol, coedwigoedd a chopaon uchel Eryri cyn mynd i mewn i galon y mynydd gan ddod allan ychydig funudau’n ddiweddarach yn nhirwedd ddiwydiannol fawreddog a hanesyddol Blaenau Ffestiniog, wrth union galon diwydiant chwarelydda a chloddio llechi Cymru.

Mae lein Dyffryn Conwy, a hithau’n 27 milltir o hyd, yn cynnig un o’r profiadau rheilffordd prydferthaf ym Mhrydain.

y diweddaraf ar y blog

Syrcas Yn Dod i Lanrwst
August 7, 2018   |  (0) Comments

Bobl – dewch yn llu! Mae’r Syrcas Yn dod i Lanrwst. Gwahoddir… Read More

Llecynnau Picnic Perffaith – ein 5 uchaf
July 17, 2018   |  (0) Comments

Does dim rhaid i ddiwrnodau gwych allan efo’r teulu fod yn ddrud… Read More

Gorsaf Gogledd Llanrwst yn cael gwedd-newidiad gan yr arlunydd lleol, Myfanwy Jones.
July 10, 2018   |  (0) Comments

Cafodd Myfanwy Jones, sy’n cael ei galw’n Fan, ei geni yn Llanrwst… Read More

(Saesneg) Llanrwst Gala with Conwy Valley Rotary
July 2, 2018   |  (0) Comments

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn… Read More