Croeso...
...i daith ar reilffordd Dyffryn Conwy
O Arfordir Gogledd Cymru
i galon eryri

Croeso i Daith Trên ar Lein Dyffryn Conwy o Arfordir Gogledd Cymru i Galon Eryri.

Mae lein Dyffryn Conwy, sy’n rhan o’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol, yn rhedeg wrth ochr un o afonydd mawr Cymru, afon Conwy ac yn mynd yn ei blaen ar hyd glannau’r Lledr wyllt, aflonydd wedi iddi uno ag afon Conwy ym Metws-y-Coed.

O’ch cychwyniad yn Llandudno hyd nes y cyrhaeddwch Flaenau Ffestiniog mae amrywiaeth aruthrol o olygfeydd yn ymagor o flaen eich llygaid, o’r castell hanesyddol yng Nghonwy, drwy aber sy’n gyforiog o fywyd gwyllt, i lechweddau esmwyth sy’n ildio i greigiau urddasol wrth i’r trên groesi’r Lledr wrth draphont drawiadol Gethin.

Fe gewch gipolwg ar dirweddau sydd petaent o fyd y tylwyth teg, castell mawreddog Dolwyddelan o’r 12fed ganrif, chwareli a lonydd hynafol, coedwigoedd a chopaon uchel Eryri cyn mynd i mewn i galon y mynydd gan ddod allan ychydig funudau’n ddiweddarach yn nhirwedd ddiwydiannol fawreddog a hanesyddol Blaenau Ffestiniog, wrth union galon diwydiant chwarelydda a chloddio llechi Cymru.

Mae lein Dyffryn Conwy, a hithau’n 27 milltir o hyd, yn cynnig un o’r profiadau rheilffordd prydferthaf ym Mhrydain.

y diweddaraf ar y blog

Cerddwch eich cinio Nadolig i ffwrdd gyda’r teithiau lleol a golygfaol hyn.
December 23, 2020   |  (0) Comments

Mae'r Nadolig yn dymor i dreulio amser gydag anwyliaid, rhannu anrhegion a… Read More

(Saesneg) Light Up Purple Event 2020
December 4, 2020   |  (0) Comments

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn… Read More

Uchafbwyntiau lein Dyffryn Conwy: O dan y chwyddwydr: Llanrwst 
December 1, 2020   |  (0) Comments

Cyn i ni gyrraedd Llanrwst a'i chyfareddau, rhaid tynnu eich sylw un… Read More

Deg lle gwych i’w gweld ar eich stepen ddrws
November 30, 2020   |  (0) Comments

Er mai Llandudno yw lle mae lein Dyffryn Conwy yn dod i… Read More